Saint-Mihiel

Frankrig

Første Verdenskrig, 1918

Den nyligt ankomne og aktiverede amerikanske 1. armé under general John Pershing overtog formelt Saint-Mihiel sektoren den 30. august. Dette var et frontfremspring på Meuse-floden sydøst for Verdun, som tyskerne, nu under den overordnede kommando af general Erich Ludendorff, havde skåret ud i 1914. Efter de to succesfulde allierede offensiver på Marne-floden og øst for Amiens i løbet af sommeren, begyndte tyskerne at trække sig tilbage fra fremspringet den 11. september. De kom for sent. Tidligt den følgende morgen gik 16 amerikanske divisioner til angreb, hjulpet af fransk artilleri og tanks og en luftstyrke af blandede enheder, kommanderet af den amerikanske oberst William Mitchell. To amerikanske korps, det I og IV, ramte den sydlige side af fremspringet, mens det franske II kolonikorps ramte næsen og det amerikanske V rykkede ind fra vest. Indenfor 36 timer blev de overraskede tyskere drevet ud af fremspringet med et tab på 15.000 fanger og mere end 250 kanoner. Perhing led 7.000 tab.
   Det amerikanske angreb kunne havde trængt dybere ind i de tyske linjer, men offensiven var med vilje blevet begrænset af den allierede øverstbefalende, marskal Ferdinand Foch. Pershings tropper blev nu rykket vestpå til Argonne-skoven, for at begynde en større offensiv.