Paardeberg

Oranjefristaten, Sydafrika

Sydafrikanske Krige II, 1900

Mens briterne fortsatte med at kæmpe i Natal for at undsætte Ladysmith, indledte general Lord Roberts en offensiv mod det belejrede Kimberley i den vestlige del af Oranjefristaten. Boer-kommandøren på denne front, general Piet Cronjé, forskansede sin hær på 5.000 mand syd for byen. Men Roberts sendte en kavalerikolonne under general Sir John French på en bred omringningsmanøvre. French kæmpede sig vej ind i Kimberley den 15. februar, hvilket sluttede den fire måneder lange belejring. Da hans bagland nu var truet, rykkede Cronjé til Paardeberg, 37 km mod sydøst, på Modder River. Her kom han under voldsomme angreb fra fire brigader under general Lord Kitchener, den 18. februar. Mere end 1.000 briter faldt under de frugtesløse forsøg på at fordrive boerne fra en udtørret flodseng. Derpå indstillede Roberts angrebet, omringede boer-stillingen og indledte et konstant artilleribombardement. Endeligt den 27. februar overgav Cronjé sine 4.000 overlevende tropper. Det var den første vigtige britiske sejr i krigen. Den følgende dag kæmpede general Sir Redvers Buller, under sit fjerde forsøg, sig vej ind i Ladysmith, hvilket undsatte byen fra den fire måneder lange belejring. Fordelen i Sydafrika gik nu over til briterne.