Mutina
Italien

 
Krige under Andet Triumvirat, 43 f.Kr. 23.01.13
Mordet på Julius Cæsar den 15. marst 44 f.Kr. førte til en voldsom magtkamp blandt et antal romere – Marcus Antonius, en betroet løjtnant i adskillige af Cæsars slag; Decimus Brutus, en anden krigsveteran, som var blevet guvernør i Det cisalpinske Gallien; Marcus Brutus, som havde modtaget styret med Makedonien; G. Cassius Longinus, som havde fået tildelt Syrien; Marcus Lepidus, guvernør i Det transalpinske Gallien; og G. Julius Cæsar Octavianus, kaldt Octavian, den 19 år gamle grandnevø, adopteret søn og den legale arving til den dræbte Cæsar.
   Antonius påberåbte sig et mandat fra det romersk folk og førte en styrke til det cisalpinske Gallien. Hans fire legioner omringede Decimus Brutus i Mutina (Modena), 320 km nord for Rom. Derpå lagde han byen under belejring. Den 14. april 43 f.Kr. blev Antonius angrebet af tre hære udsendt af senatet, kommanderet af Octavian og konsulerne Aulus Hirtius og Vibius Pansa. Antonius' styrker holdt stand; Pansa blev dødeligt såret. Et nyt angreb, en uge senere, hævede belejringen, men Hirtius faldt under denne aktion.
   Antonius flygtede vestpå til Gallien, hvor han indgik en alliance med Lepidus. Octavian tog til Rom i juli og tvang senatet til at udnævnte ham til konsul. Derefter flyttede han sin støtte til Antonius. I november fik Octavian, Antonius og Lepidus legal godkendelse til at danne et Andet Triumvirat. Modstandere blev skånselsløst henrettet (inkl. den store oratør Marcus Tullius Cicero og hans broder Quintus Tullius Cicero). Decimus Brutus blev dræbt af gallerne mod nord. Men Rom under fast kontrol, vendte triumviratet sig mod øst, hvor Marcus Brutus og Cassius havde slået sig sammen i Makedonien.