Marcus Antonius

83-30 f.Kr. 24.10.15
Marcus Antonius

Romersk statsmand af plebejerfamilien Antonius; rytteranfører i slaget ved Farsalos; Cæsars medkonsul. Søgte efter mordet på Cæsar at indtage hans stilling. I sin ligtale over Cæsar beroligede han først ved venlige ord moderne for derefter at ophidse folket mod dem, så de måtte flygte. Efter at have lidt nederlag til Octavian (Augustus) ved Mutina, hvor han belejrede Brutus (april 43), dannede han sammen med Octavian og Æmilius Lepidus det 2. triumvirat (oktober 43), der ved proskriptioner nedslog al modstand i Italien. ++

Marcus Antonius, romersk kriger og statsmand, født omkring 82 f.Kr.; tjente i sin ungdom i Gallien som officer under Cæsar; 49 var han almuetribun og nedlagde veto mod den senatsbeslutning, der fratog Cæsar hans kommando; han flygtede derfor til Cæsar og kæmpede under ham i borgerkrigen. 44 var han konsul med Cæsar; efter Cæsars død 15. marts håbede han at arve hans magt, men fik snart en farlig modstander i Octavian (se Augustus), der forenede sig med senatet mod Antonius. Octavian blev med en hær sendt mod Antonius og slog ham ved Mutina (april 43), men kort efter sluttede Antonius og Octavian med Lepidus (s.d.) en forbindelse, hvis formål skulle være, at de tre skulle beherske staten i forening (2. triumvirat). De lod derpå deres fjender henrettte og slog ved Philippi (42) Brutus og Cassius. Antonius fik nu østen som sin del af romerriget. her gjorde han bekendtskab med Kleopatra (s.d.) af Ægypten, og hun fik stor magt over ham; senere ægtede han hende efter at have sendt sin hustru, Octavians søster Octavia, tilbage til Italien. Han levede nu i Ægypten som en østerlandsk hersker, gav sine og Kleopatras bør provinser g kæmpede jævnlig uhldigt mod rigets fjender. Dert kom da til bud med Octavian, der slog Antonius og Kleopatra fuldstændigt år 31 ved Aktion; året efter dræbte Antonius sig selv i Ægypten for ikke at falde i Octavians hænder. (HK1/1920)

Hustru: Fulvia