Harfleur

Frankrig

Hundredårskrigen, 1415

Civile stridigheder i Frankrig mellem burgunderne og orleanisterne, som omfattede den sindssyge Karl VI, tilskyndede Englands Henry V til at føre en ny ekspedition over Kanalen. Henry sluttede sig til den burgundiske fraktion og landsatte en hær på omkring 12.000 mand ved Sine-flodens udmunding i midten af august, 1415. Han lagde Harfleur under belejring, som da var den vigtigste havn i det nordvestlige Frankrig, den 19. august. Garnisonens stædige forsvar, samt en epidemi af dysenteri i de engelske rækker, forlængede belejringen indtil den 22. september. Denne dag overgav Harfleur sig. Henry fordrev de franske indbyggere og opmuntrede engelske immigration i et forsøg på at omdanne byen til en kontinental base på linje med Calais. Med sin hær reduceret til lidt mere end 5.000 mand pga. sygdom, tab og garnisonen efterladt i Harfleur, marcherede Henry nordpå mod Calais. (Frankrig genvandt Harfleur i 1435, mistede den fem år senere og tog permanent besiddelse i 1449).