Champlain, Lake
New York, USA

Krigewn i 1812, 1814 31.10.17

Den nordligste af de britiske offensiver mod USA i 1814 var et kombineret fremstød til lands og vands fra Canada ned gennem Lake Champlain i staten New York. Under kommando af general Sir George Prevost forlod en hær på 11.000 mand, mange af dem veteraner fra den succesfulde kampagne på den Iberiske Halvø under Napoleonskrigene, grænsen ved Saint Lawrence den 31. august for at marcherede ned langs vestsiden af søen. Den amerikanske hær ved Plattsburg bestod af kun 3.300 regulære og militsfolk under general Alexander Macomb. Frem for at risikere et slag mod disse overvældende odds, faldt Macomb tilbage syd for Saranac-floden neden for Plattsburg. Prevost besatte landsbyen den 6. september og afventede derefter af hans flådestøtte skulle ankomme. Dette var en flåde på fire skibe og 12 kanonbåde, bestykket med i alt 92 kanoner og som medførte 800 mand, kommanderet af kaptajn George Downie.
   Den amerikanske flådekommandør på Lake Champlain, kaptajn Thomas Macdonough, havde længe følt at nøglen til forsvaret af det øvre New York lå i kontrollen med vandvejen. Han havde derfor opbygget en flåde på fire skibe og ti kanonbåde som var bestykket med i alt 86 kanoner og som medførte 850 mand. Da Downies skibe sejlede ind i søen, placerede Macdonough sine fartøjer i en smal kanal på den anden side af bugten fra Plattsburgh og gav ordre til at kaste anker. Her håbede han at neutralisere de langtrækkende britiske kanoner med hans egne kortrækkende pjecer. Den 11. september rundede de britiske skibe Cumberland Head for at åbne slaget fra en afstand af 500 meter. I to timer rasede kanonduellen uden en markant fordel til nogen af siderne. Derpå rykkede Macdonough ombord på Saratoga ud for at angribe det fjendtlige flagskib, Confiance, og tvang Downie til at stryge sit flag. Inden for 30 minutter var slaget ovre, med de fire britiske krigsskibe erobret eller ødelagt. 57 af deres besætningsmedlemmer blev dræbt og 72 såret. Amerikanske tab var kun lidt færre – 52 dræbte og 58 sårede – men ingen skibe gik tabt. Det var en af de få gange i historien at skibe for anker vandt et flådeslag.
   Under slaget var Prevosts landbatterier at uforklarlige årsager forblevet stille. Nu, efter tabet af hans flådevåben, blev den britiske kommandør tvunget til at trække sig tilbage til Canada. Prevost blev afløst men til ingen nytte – Lake Champlain viste sig at være det sidste slag i nord.