Chaeronea II

Grækenland

Første mithradatiske Krig, 86 f.Kr.

Den pontiske hær som Mithridates VI Eupator sendte fra Lilleasien ind i Grækenland var undsættelses-styrken på 30.000 romere, kommanderet af L. Cornelius Sulla, kraftigt overtallig. Ikke desto mindre jog de bedre trænede romerske legioner pontinerne væk fra Athen og Piræus. Archelaus, den asiatiske general, trak sig derpå tilbage ind i Boeotia. Sulla fulgte tæt efter og angreb ved Chaeronea. Romerne jog den større fjendtlige styrke på flugt og drev dem tilbage mod Orchomenus, 10 km længere mod nord.

[Khaironeia]