Lucius Cornelius Sulla

 
-, 138-78 f.Kr. 23.01.14

Romersk diktator, af adelig slægt, udmærkede sig som kvæstor under G. Marius i krigen mod Jugurtha, senere mod Kimbrer og Teutoner, var 93 prætor og derefter statholder i Kilikien. 88 valgt til konsul fik han krigen mod Mithradates som hverv, men da folkepartiet ville overdrage Marius den, måtte han først erobre Rom og sikre sin stilling. Efter at have besejret Mithradates vendte han 83 tilbage til Rom, kuede, bl.a. ved store proskriptioner, folkepartiet, der atter havde rejst hovedet, og lod sig 82 udnævne til diktator af senatet. Han gennemførte derefter en række reformer, sigtende til at styrke senatet og svække folket, men de hvilede ikke på nogen vidtskuende politik og blev af kort varighed. Sulla trak sig allerede 79 tilbage fra diktaturen. (HK8/1925)