Gustaf (Gustav) Horn

 
Sverige, 1592-1657

Svensk feltherre, broder til Evert Horn. Lærte krigskunsten hos Moritz af Oranien og ansattes 1618 hos Gustaf Adolf, hvis tillid og venskab han vandt. Efter at have udmærket sig i Livland blev Horn 1625 rigsråd, 1628 feltmarksal og chef for hæren i Livland. I den tyske krig fulgte han kongen og kommanderede bl.a. den venstre fløj ved Breitenfeld med glimrende dygtighed. Efter Gustaf Adolfs fald lammedes Horns virkelyst af stadig strid med Bernhard af Weimar, og han deltog i dennes nederlag ved Nördlingen, hvor han blev fangen. Efter 7 års fangenskab vendte Horn hjem 1642 og anførte 1644 et indfald i Skåne. 1651 greve, 1653 rigsmarsk, generalfeltherre samt krigskollegiets præsident. (HK)

60, 307-308