Ludwig August von Benedek

Østrig, 1804-1881 29.07.12

Østrigsk general. Indtrådte i hæren 1822 og blev 1846 oberst. Efter at have undertrykt et oprør i Galizien blev han 1847 brigadegeneral i Italien. I krigen mod Piemont udmærkede han sig ved Novara; 1849 kæmpede han mod ungarerne, 1859 udmærkede han sig i slaget ved Solferino og blev udnævnt til feltmarskal. 1866 blev han stillet i spidsen for hæren i Böhmen og Mähren, men mistvivlede selv fra begyndelsen om et heldigt udfald af felttoget. Man gav hans mangel på initiativ skylden for nederlaget ved Königgrätz; han blev stillet for en krigsret, men sagen mod ham blev hævet på kejserens forlangende. Benedek fik dog sin afsked og boede siden i Graz. (HK1/1920)