Otto von Below

Tyskland, 1856-1944
29.07.12

Tysk general. Gjorde tjeneste på Østfronten og i Italien. Chef for 17. armé 1918.

Tysk feltherre, blev 1875 sekondløjtnant i infanteriet, 1890 kaptajn, 1905 oberst, 1909 generalmajor og 1912 generalløjtnant. Ved verdenskrigens udbrud fik han befalingen over 1. reserve-armékorps på østfronten og deltog i slaget ved Tannenberg, fik siden kommandoen over 8. armé på samme front og kæmpede heldig i vinterslaget ved de masuriske søer Februar 1915. Derefter var han en tid gruppechef i Makedonien, blev 1916 chef for 2. armé ved Somme og afslog voldsomme fransk-engelske angreb her i november. Mest kendt blev han som fører for 14. armé under den tysk-østrigske offensiv mod Italien oktober 1917. I efteråret 1918 stod han igen på vestfronten og led i september nederlag ved Cambrai. (HK1/1920)