Gumbinnen

Rusland

Første Verdenskrig, 1914

Krigen på Østfronten startede den 17. august med invasionen af Østpreussen af de 200.000 tropper fra general Pavel Rennenkampfs 1. armé fra Rusland. Idet de rykkede frem på en 55 km bred front, stødte russerne på de første elementer af den tyske 8. armé, kommanderet af general Max von Prittwitz, ved landsbyen Stallupönen, otte km inden for grænsen. Et energisk ødelæggende angreb fra general Hermann von Francois' preussiske I korps stoppede fremrykningen den 17. august, men samme nat måtte tyskerne falde 16 km tilbage vestpå mod Gumbinnen (Gusev), 109 km øst for Königsberg (Kaliningrad).
   Som den russiske offensiv langsomt kværnede vestpå, opstillede Prittwitz sin armé foran Gumbinnen for et modangreb. Francois' korps, på den tyske venstre (nordlige) fløj, indledte angrebet inden daggry den 20. august under et kraftigt artilleribombardement. Bølger af gråklædte infanterister rullede frem mod de russiske linjer, indtil Rennenkampfs kanoner havde opbrugt deres ammunition. Derefter decimerede det tyske infanteri og kavaleri den russiske højre fløj. Men andre steder tog slaget en helt anden vending. I midten satte general August von Mackensens tyske XVII korps afsted kl. 8:00, fire timer efter Francois. Russerne, som nu var alarmeret, slap en artilleribarrage løs som stoppede angrebet i denne sektor og til sidst drev angriberne ud i en uorganiseret retræte på 24 km. På den sydlige flanke var general Otto von Belows I reservekorps fire timer efter XVII korps inden de indledte deres angreb. Kampene var knapt begyndt her da Mackensens troppers flugt tvang Below til også at trække sig tilbage. Dette udsatte igen Francois korps, på den yderste venstre flanke, som trak sig tilbage samme eftermiddag for at give russerne en kostbar men klar sejr.
   Selvom Rennenkampf svigtede at forfølge den slagne hær, ønskede Prittwitz at opgive Østpreussen og trække sig tilbage bag Vistula-floden. Hans panik blev forværret efter nyhederne om at Aleksandr Samsonovs 2. armé rykkede frem sydfra på en 80 km bred front mod det tyske bagland. For at bevare den østpreussiske front, afsatte den tyske generalstabschef, feltmarskal Helmuth von Moltke, Prittwitz. Paul von Hindenburg blev kaldt tilbage fra fratræden for at overtage den 8. armé med general Erich Ludendorff, helten fra Liége, som sin stabschef.