Caporetto
Slovenien

Første Verdenskrig, 1917 07.04.16

De elleve italienske angreb på linjen med Isonzo-floden var mislykkedes i forsøget på at bryde dødvandet på den østrigske front mod nordøst i efteråret 1917. Den italienske øverstbefalende, general Grev Cadorna, beordrede derpå sin II og III armé i denne sektor til at gå over i defensiven. Imens havde Tyskland besluttet at hjælpe Østrig med at give Italien et knockoutslag. Syv tyske divisioner blev forenet med otte østrigske divisioner til at danne en ny XIV armé, under den tyske general Otto von Below, veteran fra vestfronten. Below rykkede sin styrke mod Caporetto på den nordlige flanke af Isonzo-linjen, over for den italienske Anden Armé under general Luigi Capello. På Belows venstre og højre flanker forberedte de østrigske V og X armé at foretage sekundære angreb mod hhv. den italienske III og IV armé.
   Den tysk-østrigske offensiv åbnede før daggry den 24. oktober med et massivt seks timers artilleribombardement. Derpå skød det fortrinlige infanteri fremad til Caporetto. Capello havde forsømt forsvarsværkerne på denne front, hvilket gav hans tropper kun lidt beskyttelse. Infanteriangrebet erobrede 16 km den første dag og rev den II armé i stykker. Som det tysk-anførte XIV armé skød længere vestpå, fremtvang de østrigske enheder på dets flanker den italienske IV og III armé til at trække sig tilbage.
   Cadorna planlagde at holde stand ved Tagliamento-floden. men om natten de. 2.-3. november fremtvang Belows forposter en flodkrydsning op ad strømmen nær Cornino. Derefter fortsatte den italienske retræte til Piave3-floden, 110 km bag startlinjen. Her stoppede den tysk-østrigske fremrykning endelig den 12. november, efter at være kommet foran sine forsyningslinjer. Nederlaget ved Caporetto, nogle gange kaldt det 12. slag ved Isonzo, kostede italienerne 275.000 fanger, og yderligere 45.000 i dræbte og sårede. Langs med Piave blev en defensiv linje organiseret af general Armando Diaz, som havde afløst Cadorna. Seks franske og fem britiske divisioner ankom fra vestfronten for at forstærke de medtagne italienske arméer.