Sir David Beatty

England, 1871-1936 07.11.14

Engelsk admiral.Blev løjtnant 1892, deltog i det ægyptiske felttog og var med Lord Kitchener i Fasdoba. Deltog senere i Bokserkrigen i Kina og blev her udnævnt til kaptajn 1900. Juni 1914 blev han viceadmiral med kommando over krydsereskadren. 28/8 1914 førte han den engelske eskadre under slaget i Helgoland Bugt, hvor 3 tyske krydsere blev skudt i sænk. Januar 1915 sænkede han den tyske krydser »Blücher« og fik derefter kommando over slagkrydser-eskadren, hvormed han deltog i slaget ved Jylland 31/5 1916, hvor han atter udmærkede sig. November 1916 fik han kommando over Grand Fleet med admirals rang og beholdt denne stilling til krigens afslutning, da den tyske flåde overgav sig til ham. 3/4 1919 udnævntes han til Admiral of the Fleet, i juli blev han peer som »baron af Nordsøen« og i oktober samme år 1. Sølord i Admiralitetet. (HK1/1920) Trådte tilbage i 1927.