Sikorsky SH-60/MH-60/S-70B Seahawk USA Japan

SH-60 Seahawk helikopter fra US Navy

EUROPA AMERIKA ASIEN AFRIKA
Danmark 9 planlagt 2012
Grækenland
Norge 6 MH-60R planlagt
Spanien
Brasilien
Mexico (8 planlagt 2018)
USA
 
Australien S-70B>MH-60R
Indien 16+8 planlagt 2014
Israel 8 SH-60F planlagt 2016
Japan
Saudi-Arabien
Singapore
Sydkorea 12 MH-60R planlagt
Taiwan
Thailand
Tyrkiet
 

AFM 9/09 : Den sydkoreanske flåde ønsker at erhverve 8 Sikorsky MH-60S minekrigsførelseshelikoptere.

AFM 9/10 : Tunesiens regering har anmodet USA om 12 Sikorsky SH-60F Seahawk helikoptere juni 2010. Omfatter brugte helikoptere fra US Navy, som vil blive efterset inden levering. Typen vil blive brugt til SAR-, nødhjælps- samt brandslukningsopgaver.

AFM 11/11 : Qatar har anmodet USA om levering af 6 Sikorsky MH-60R Seahawk multi-rolle helikoptere 22/9/2011. Typen vil supplere og gradvist afløse de 8 aldrende Westland Commando Mk 3 maritime patruljehelikoptere ved 8 Anti-Surface Vessel Squadron, som er underlagt No 2 Rotary Wing ved Al Ghariyah AB/Doha IAP.

FG 11/1/15 : Saudi-Arabien bestilte 10 Sikorsky MH-60R Seahawk ASW-helikoptere dec. 2015, 7 måneder efter at salget var blevet godkendt af det amerikanske udenrigsministerium. De første helikoptere vil blive leveret i 2018. US Navy har foreløbig modtaget 217 af i alt 278 MH-60R på bestilling, hvoraf de sidste leveres i 2018. De sidste 7 MH-60R helikoptere leveres til den australske flåde i 2016 ifølge kontrakt for 24 stk. indgået 2011. De første 2 MH-60R helikoptere til det danske luftvåben er blevet færdigbygget og blev formelt overdraget til US Navy okt. 2015 med henblik på træning af besætningsmedlemmer ved NAS Mayport, Florida. Yderligere 6 helikoptere leveres til Danmark i 2016, efterfulgt af den sidste i 2017. Lockheed Martin, som overtog Sikorsky nov. 2015, forventer yderligere eksportsalg, primært fra lande i Sydøstasien. De primære konkurrenter omfatter NHIndustries NH90 samt Airbus Helicopters AS565. Sikorsky's S-70/H-70 helikoptere produceres ved Stratford, Connecticut, mens den endelige klargøring varetages af Lockheed Martin ved Owego, New York. Lockheed Martin leverer bl.a. missionsudstyr til ubådsbekæmpelse mv. USA godkendte salget af 8 MH60R helikoptere til Sydkorea i 2012 og 10 stk. til Qatar i 2013, mens Taiwan også har vist interesse. Saudi-Arabiens helikoptere bevæbnes med Lockheed Martin Hellfire missiler, Raytheon torpedoer samt styrede raketter. Andet udstyr omfatter avanceret radar, dybhavssonar, FLIR-systemer mv.

AFM 9/16 : Israel vil modtage 8 brugte Sikorsky SH-60F Seahawk fra US Navy som del af EDA-programmet (Excess Defense Articles). US Defense Security Cooperation Agency (DSCA) bekræftede godkendelsen 6/7/2016, men aftalen også er blevet godkendt af det amerikanske udenrigsministerium. DSCA fremlagde planerne for den amerikanske kongres 5/7/2016. Ekstra udstyr omfatter 2 T-700 GE 401C reservemotorer, forskellige elektroniske komponenter og radioer samt 8 GAU-16 12,7 mm maskingeværer, 8 M-60D/M-240 maskingeværer, 8 interne og 16 eksterne brændstoftanke. Helikopterne vil operere fra Israels 4 kommende fregatter for at sikre Leviathan-naturgasfeltet og andre truede områder. De primære opgaver omfatter patruljering, troppetransport, ildstøtte, C/SAR, forsyning og humanitære missioner. De primære leverandører er Science and Engineering Services LLC i Huntsville, Alabama samt general Electric (GE) i Lynn, Massachusetts.

FG 25/9/17 : Det israelske luftvåben og flåden har identificeret sensor-systemerne til den planlagte styrke af brugte SH-60F Seahawk maritime helikoptere. Forslaget om anskaffelse af 8 ex-US Navy helikoptere er fortsat i den indledende fase, men typen forventes at ville operere fra den israelske flådes 4 kommende korvetter af Saar-6 klassen. USA har allerede godkendt overførslen af helikopterne. Den udvalgte sensorpakke vil blive baseret på systemerne anvendt af Israel's skibsbaserede helikoptere af typen Airbus Helicopters AS565, som opereres af luftvåbnet. Omfatter maritim overvågningsradar fra Elta Systems, men med forbedret kapacitet. De nye SH-60F helikoptere vil muligvis blive bevæbnet med Rafael Spike luft-til-jord missiler til beskyttelse af israelske naturgasanlæg i Middelhavet. Andre opgaver vil omfatte bekæmpelse af terrorisme og ubåde i samarbejde med Israel Aerospace Industries Heron 1 droner.

AFM 6/18: Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt en mulig FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) for 8 Sikorsky MH-60R multirolle helikoptere til Mexico. Planerne blev forelagt for den amerikanske kongres af Defense Security Cooperation Agency [DSCA) 18/4/2018. Aftalen vil desuden omfatte 20 T700-GE-401C motorer, 16 APS-153(V) multirolle radarer, 10 Airborne Low Frequency Sonars (ALFS), 12 AN/AAS-44C FLIR mv. Våben og andet udstyr vil omfatte 1.000 AN/SSQ-36/53/62 sonarbøjer, 10 AGM-114 Hellfire missiler, 38 APKWS II raketter (Advanced Precision Kill Weapon System) og 30 Mk54 Lightweight Hybrid Torpedoes (LHT). Tidsplan foreligger endnu ikke.

AFM 9/18 : Den nyvalgte præsident i Mexico, som tiltræder 1/12/2018, har 11/7/2018 oplyst, at han har til hensigt at annullere den planlagte ordre for 8 MH-60R Seahawk helikoptere til flådens flyvetjeneste. Han oplyste, at landets regering ikke har midler til at finansiere denne anskaffelse, som var blevet fremlagt af Defense Security Cooperation Agency (DSCA) i USA 18/4/2018. Det amerikanske udenrigsministerium havde godkendt og Kongressen var blevet underrettet om aftalen dagen forinden.

SCW 11/12/21 : Da den israelske flåde (Ha'Yam) besluttede at anskaffe 4 Sa'ar 6 korvetter, blev det samtidig besluttet at udskifte de eksisterende AS565MA Atalef helikoptere med en mere velegnet type. Tilbage i 2015 besluttede den israelske flåde at anskaffe udfasede SH-60F Seahawk multi-mission helikoptere fra US Navy til de nye korvetter. Men pga. forøgede omkostninger til bygningen af korvetterne, blev leveringen af Seahawk helikopterne ligeledes forsinket. I nov. 2020 blev den første tysk-byggede korvet overdraget til Israel og mellem maj og juli 2021 modtog den israelske flåde de sidste nye korvetter. Det forventes, at Seahawk helikopterne vil blive leveret i 2022. Det amerikanske udenrigsministerium godkendte salget af 8 SH-60F modeller gennem EDA-programmet (Excess Defense Articles) i 2015. Valget af brugte Seahawk helikoptere skyldes et begrænset budget, men også typens fællestræk med det israelske luftvåbens Sikorsky S-70 Yanshuf transporthelikoptere. Den kombinerede anskaffelse omfatter desuden motorer, elektroniske systemer samt en vedligeholdelsespakke. SH-60F helikopterne vil afløse de nuværende AS565MA Atalef modeller, som opereres af 193rd Shield of the West Squadron ved Ramat David luftbasen i den nordlige del af Israel. Seahawk helikopterne bliver forsynet med systemer, som vil dække den israelske flådes operationelle behov. Fordi Seahawk modellen er større end de nuværende AS565MA, har flåden ligeledes renoveret deres eksisterende Sa'ar 5 korvetter ved at forlænge helikopterlandingsplatformen. Seahawk helikopterne kan medføre en næsten dobbelt så stor nyttelast samt en dobbelt så stor rækkevidde, når de er forsynet med brændstoftanke. Platformen er næsten identisk med S-70 Yanshuf, hvilket konsoliderer typens vedligeholdelsesprogram. De mest iøjnefaldne forskelle er den foldbare hovedrotor samt et hængslet haleparti for at reducere typens volumen ombord på skibe. I denne position optager helikopteren mindre plads end AS565MA Atalef. De nye helikoptere kan medføre Rafael Spike eller Hellfire missiler, en 20 mm kanon eller raketpod. Pga. en overhængende trussel mod israelske pumpestationer til naturgas i Middelhavet, vil helikopterne operere i tæt samarbejde med IAI Heron droner. 193rd Squadron vil sandsynligvis blive overflyttet til Palmachim luftbasen, hvor Seahawk modellerne vil operere sammen med S-70 Yanshuf helikoptere ved 123rd The Desert Birds Squadron og 124th The Rolling Sword squadron.

AFM 3/22 : US Naval Air Systems Command tildelte Science and Engineering Services LLC i Huntsville, Alabama en kontraktændring til en tidligere indgået aftale 19/1/2022 for arbejde relateret til 3 brugte SH-60F Seahawk maritime helikoptere bestemt for den israelske regering. Kontrakten finansieres med FMS-midler (Foreign Military Sales). Arbejdet vil blive udført ved Huntsville, Alabama frem til jan. 2024. Israel har længe haft planer om at udskifte sine AS565MA Atalef helikoptere, som opereres på vegne af den israelske flåde fra 4 nye korvetter af Sa'ar 6-klassen. I sine bestræbelser på at spare penge, besluttede Israel sig endeligt i 2015 for at anskaffe brugte SH-60F Seahawk helikoptere fra US Navy. Defense Security Cooperation Agency (DSCA) i USA annoncerede 6/7/2016, at det amerikanske udenrigsministerium havde godkendt den foreslåede FMS-aftale med Israel for 8 SH-60F modeller som Excess Defense Articles (EDA).

AFM 5/23 : Norge har planer om at anskaffe 6 MH-60R Seahawk maritime støttehelikoptere til afløsning af en del af sin flåde af NH90 modeller, som blev trukket tilbage fra tjeneste juni 2022. Anskaffelsen, som har en samlet værdi af $1,1 mia., blev annonceret 15/3/2023 med en planlagt levering i 2025-27. Der forventes at blive indgået en kontrakt med USA i sommeren 2023, hvoraf de første 3 Seahawk modeller vil komme fra et produktionsparti af MH-60R modeller allerede allokeret til US Navy. Typen vil indledningsvist blive opereret af den norske kystvagt fra Bardufoss.