Polen/Mi-14

Enhed Eskadrille Base Type Noter
2 Daelowski DLMW Eskadra SZOP Darlowo Mi-14PL ASW
- Eskadra SR Darlowo Mi-14PS SAR
- 29 elMW Darlowo Mi-14PL/PS >44. BLotM 2010
44. BLotM Grupa Lotnicza Darlowo Darlowo Mi-14PL/PL/R 2010

DLMW = Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej
SZOP = Smiglowcow Zwalczania Okretow Podwodnych
SR = Smiglowcow-Ratowniczego

AFM 3/01 : Den første moderniserede Mi-14PL Haze-A [1007] fra den polske flåde blev rullet ud i slutningen af nov. 2000. Tilhører 2 Naval Aviation Squadron ved Darlowo. Alle 10 Mi-14 skal opgraderes. Opgraderingen omfatter nyt kommando- og kontrolsystem og nyt detektionssystem. Alle større elektroniske komponenter er blevet erstattet med vestlige systemer. Bliver også i stand til at medføre moderne anti-ubådsvåben. Mi-14PL kan allerede medføre 1 A244/S torpedo, men bliver snart erstattet med moderne Eurotorp MU90 Impact våben.

AFM 5/02 : Flåden råder over 10 Mi-14PL antiubådshelikoptere [1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012], som er ved at gennemgå en omfattende modernisering. Har desuden 3 Mi-14PS redningshelikoptere [1013, 1016, 5137].

AFM 2/03 : 2 DLMW blev dannet i 1995 fra 40 Eskadra Zwalczania Okretów Podwodnych i Ratownictwa (ASW- og SAR-eskadrille). Havde 12 Mi-14PL helikoptere i ASW-rollen og 4 Mi-14PS til SAR-opgaver. De 13 resterende Mi-14 helikoptere skal opgraderes og forbliver i tjeneste indtil 2010, Mi-14PS dog kun til 2008.

AFM 1/09 : En af flådens 3 Mil Mi-14PS Haze-C SAR-helikoptere [5137] fra 29 Eskadra Lotnicza MarynarkiWojennej ved Darlowo blev udfaset okt. 2008. De 2 sidste udfases i hhv. 2009 og 2010. Vil blive afløst af 2 ombyggede Mi-14PL Haze-A ASW-helikoptere.

AFM 10/17 : Darlowo har været base for den polske flådes (Marynarka Wojenna/MW) Mi-14 helikoptere, siden det første eksemplar ankom til basen 1981. Fik betegnelsen 44. Baza Lotnictwa Morskiego (BLotM/Naval Air Base) jan. 2011. Typen er nu ved at nå slutningen af deres operationelle tjenestetid og H225M Caracal blev i første omgang valgt som afløser. Men den nuværende polske regering annullerede aftalen pga. utilfredshed med den industrielle modkøbsaftale og flåden har nu den udfordring hurtigt at finde en alternativ løsning. Sovjetunionen startede serieproduktion af Mi-14PL (Protio Lodochniy/Anti-Submarine) helikopteren 1973 til afløsning af Mi-4M Hound-C, som også var i polsk tjeneste. De første helikoptere produceret ved 387 Kazan Helicopter Plant tilgik den sovjetiske flåde. Endnu en samlelinje blev etableret til eksportkunder. Udviklingen af den specialiserede Mi-14PS (Poiskovo Spasatelniy/Search and Rescue) variant begyndte i 1974 med planlagt tjeneste fra 1979. Polen bestilte helikoptere af begge varianter 1977 til afløsning af Mi-2RM (16 stk.) og Mi-4ME (4 stk.). Inden der var blevet indgået en kontrakt, begyndte en udvalgt gruppe af piloter, navigatører og teknikere deres omskolingstræning til Mi-14 ved den sovjetiske flådes 745 Otdel'nyy Protivolodochnyy Vertolyotnyy Polk (OPLVP/Independent ASW Helicopter Regiment) ved Domskoye i Kaliningrad. En aftale for 12 ASW- og 4 SAR-helikoptere blev indgået 1978, hvoraf det første parti på 6 Mi-14PL helikoptere [c/n A1001>A1006] ankom til Darlowo 15/7/1981. Typen tilgik 28. Eskadra Ratownicza MW, som modtog yderligere 6 Mi-14PL [A1007>A1012] 29/10/1983. Pga. udvidelsen i antallet af helikoptere blev eskadrillen omdannet til et regiment (16. Pulk Lotnictwa Specjalnego (PLS/Special Aviation Regiment) med 2 eskadriller 1/12/1983. Mi-14PL helikopterne tilgik Eskadra Zwalczania Okretów Podwodnych (ASW Squadron), men A1006 styrtede ned 15/6/1083 efter at have ramt en flok fugle og alle 3 besætningsmedlemmer blev dræbt. Eskadra Ratownicza (SAR Squadron) var i første omgang udrustet med en blandet styrke af Mi-2RM helikoptere og An-2M fly. Blev suppleret med 4 Mi-14PS helikoptere 27/2/1984. Som led i besparelser blev 16. PLS lagt sammen med regimentet ved Siemirowice, hvorefter 16. PLS blev opløst og 7. Pulk Lotnictwa Mysliwsko Bombowego (Fighter-Bomber Aviation Regiment) blev til 7. PLS 1/7/1988. Alle flyene var den tidligere 16. PLS forblev ved Darolowo, men den nye stuktur holdt kun i mindre end 3 år. I foråret flyttede An-2 flyene fra Darlowo til Siemirowic for at samle alle fastvingefly fra 7. PLS ved en base. 40. EZOPIR (Eskadra Smiglowców Zwalczania Okretów Podwodnych i Ratownictwa (ASW and SAR Helicopter Squadron) blev dannet 1/4/1991 for at operere alle helikoptere ved Darolowo. Styrken omfattede adskillige Mi-2RM, 10 Mi-14PL, 1 Mi-14PX og 2 Mi-14PS. I slutningen af 1980erne havde flåden mistet 2 Mi-14PS helikoptere [A1014 og A1015] er 2 separate ulykker. For at kunne fortsætte SAR-træningen, blev en Mi-14PL helikopter [A1003] ombygget af Wojskowe Zaklady Lotnicze 1 (WZK-1/Military Air Works 1) ved Lodz til en SAR-træningshelikopter (Mi-14PX). Denne variant vendte tilbage til basen juni 1990. 40. EZOPIR modtog en Mi-14PS helikopter [75137] fra den sovjetiske flåde 23/11/1991 som erstatning. En større reorganisation fandt sted i midten af 1990'erne for bedre at kunne imødekomme fremtidens krav og forbedre udnyttelsens af flådens luftenheder. Gdynska Brygada Lotnictwa (City of Gdynia Aviation Brigade) blev officielt dannet 1/11/1994 efter den daværende NATO-struktur. Omfattede 3 luftafdelinger, som omfattede 2. Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej (DLMW/Polish Naval Air Wing) ved Darolowo til afløsning af 40. EZOPIR. Var opdelt i ASW- og SAR-eskadriller. I mellemtiden var en Mi-14PL helikopter [A1004] gået tabt under en nødlanding i Østersøen 14/9/1994. Under en større renovering i 1996 blev A1003 ombygget tilbage til Mi-14PL standard og i 1997 blev den første opgradering af en Mi-14PL fuldført. Endnu et større opgraderingsprogram blev gennemført i 2000'erne. Flådens luftbrigade blev kraftigt reduceret i størrelse, da MiG-21bis/UM kampflyene og TS-11/R træningsflyene blev udfaset 2003. Luftafdelingerne blev nu til eskadriller, hvor 2. DLMV fik den nye betegnelse 29. eskadra lotnicza Marynarki Wojennej (elMV/Naval Aviation Squadron). Blev underinddelt i to ASW-flights og en SAR-flight. To Mi-14PL helikoptere [A1009 og A1012] blev ombygget til SAR-helikoptere for at sikre afløsningen af de 3 Mi-14PS helikoptere fortsat i tjeneste. Ombygningen blev gennemført ved WZL-1 under helikopternes tredje større renovering. Helikopterne vendte tilbage til tjeneste hhv. okt. 2010 og maj 2011. Flådens luftbrigade blev reorganiseret endnu engang hen imod slutningen af 2010, hvor 29. elMW blev opløst 31/12/2010. Udstyr og infrastrukturen ved Darolowo blev del af 44. BLotM, som omfattede Siemirowice. Omfatter Grupa Lotnicza Darlowo (Darolwo Aviation Group) med 8 Mi-14PL samt 2 Mi-14LL/R helikoptere foruden 1 Mi-2 og 2 W-3RM helikoptere. Mi-14PS havde altid opereret sammen med Mi-2RM helikoptere for at yde SAR-dækning fra Darlowo, men de sidste Mi-2RM blev udfaset 2002. Blev afløst af 2 W-3RM helikoptere fra 1. DLMW/Eskadra C ved Babie Doly i det nordlige Polen. Darlowo modtog en Mi-2T helikopter [4711] april 2009, efterfulgt af to Mi-2D [5828 og 5830] i 2012 til trænings- og forbindelsesopgaver. To Mi-14PL helikoptere [A1002 og A1005] blev udfaset 2015, efterfulgt af 2 mere (A1001 og A1003] 2016. De sidste 4 Mi-14PL og 2 Mi-14PL/R helikoptere vil blive trukket tilbage mellem 2018 og 2021 efter mere end 40 års tjeneste ved Darlowo.

AFM 1/19 : Den polske flådes 2 Mi-14PL/R Haze-A helikoptere, som bliver brugt til rednings- (SAR/search and rescue) og ambulanceflyvninger (HEMS/helicopter emergency medical services), bliver opgraderet for at forlænge typens tjenestetid med yderligere 4 år. Var oprindeligt Mi-14PL antiubådshelikoptere (ASW/anti-submarine warfare), men blev i 2010 ombygget til SAR/HEMS-konfiguration ved at fjerne alt ASW-udstyr. Desuden blev sidedøren gjort større, mens SAR-udstyr blev installeret for at helikopterne kunne afløse flådens Mi-14PS varianter tidligere brugt i denne rolle. Det første ombyggede eksemplar [1012] var blevet overført Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1 (WZL-1/Military Aviation Works No 1) reparationsværkstedet ved Lodz for omkring et år siden. Blev efterfølgende fløjet tilbage til sin base ved Darlowo 16/11/2018, hvor den kommer i tjeneste ved Gdynska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej (GBLNW/Gydnian Naval Aviation Brigade)/Darlowo Grupa Lotnicza. Det andet eksemplar [1009] blev fløjet fra Darlowo til WZL-1 ved Lodz 7/11/2018 for at gennemgå en lignende opgradering. Levetidsforlængelsen på 4 år er en midlertidig løsning for at give mere tid til at finde en permanent afløser for disse aldrende helikoptere. WZL-1 har desuden gennemført lignende arbejde på 3 Mi-14PL ASW varianter fra Darlowo siden maj 2018. Samtlige 8 eksemplarer af denne ASW-variant vil gradvist blive opgraderet.

AFM 10/19 : Den polske flådes flyvetjeneste råder fortsat over 4 aktive Mi-14PL Haze ASW-helikoptere [inkl. 1011], som opereres af 44. BLM (Baza Lotnictwa Morskiego/44th Maritime Aviation Base) ved Darlowo. Det sidste eksemplar forventes at blive udfaset omkring 2021-22, efter at den polske regering har bestilt 4 Leonardo AW101 helikoptere som erstatninger. Disse vil blive leveret frem til 2022. Polen anskaffede oprindeligt sine Mi-14 helikoptere i 1980'erne i 2 forskellige versioner: Mi-14PL [inkl. 1008] til bekæmpelse af ubåde (ASW) – leveret i 2 partier à 6 stk. 1981 og 1983 – samt Mi-14PS konfigureret til redningsopgaver – 4 stk. modtaget i 1984. En opgraderet Mi-14PL/R version [1012] til SAR- og ambulanceflyvninger fra 44. BLM's Grupo Lotnicza har for nylig fået sin tjenestetid forlænget med 4 år. Er det første eksemplar opgraderet til denne standard. Mi-14PL/R har fået fjernet alt ASW-udstyr og installeret brede kabinedøre, vejrradar, radiokompas og kraftigere SLP-350 hejseværk.