Grækenland | Dassault Rafale

LUFTVÅBNET

AFM 11/20 : Den græske regering har fremlagt sine hensigter om at anskaffe 18 Dassault Rafale kampfly 12/9/2020 som del af sine planer om at forstærke landets militær. Landet har tidligere bestilt 40 Mirage F1 kampfly fra Dassault i 1974, efterfulgt af 40 Mirage 2000 kampfly i 1985 samt 15 Mirage 2000-5 modeller i 2000.

AFM 3/21 : Dassault Aviation vil begynde leveringen af Rafale kampfly til det græske luftvåben fra medio 2021, mens de sidste eksemplarer følger efter frem til 2023. Dassault vil iht. kontrakten af 25/172021 levere i alt 18 Rafale fly, inkl. 12 brugte modeller fra det franske luftvåben, mens de sidste 6 stk. omfatter fabriksnye fly. Den fransk-græske aftale omfatter desuden logistisk støtte til flåden af Rafale fly. Grækenland har tidligere anskaffet franske kampfly, inkl. Dassault Aviation Mirage F1 fly fra 1974, Mirage 2000 fra 1985 og Mirage 2000-5 fra 2000. Grækenland har endvidere indgået en kontrakt med missilproducenten MBDA for SCALP krydsermissiler, AM39 Exocet sømålsmissiler, MICA luft-til-luft missiler samt Meteor BVR (beyond visual range) luft-til-luft missiler.

SCW 23/5/21 : Den første tosædede Rafale B kamptræner [401 (ex 305? Frankrig] til det græske luftvåben blev observeret ved Base Aérienne 125 (BA 125) Istres-Le Tubé i det sydlige Frankrig 18/5/2021. Grækenland havde placeret en indledende ordre for 18 Dassault Rafale kampfly jan. 2021. Denne kontrakt omfatter 12 brugte Rafale fly fra det franske luftvåben samt 6 fabriksnye eksemplarer. De brugte fly kan leveres hurtigt og den første Rafale model forventes at blive overdraget til Grækenland juli 2021, men vil forblive i Frankrig til træning af kommende piloter. De første 6 fly vil efter planen blive leveret med et eksemplar pr måned, hvoraf det sjette vil blive overdraget dec. 2021. De første Rafale fly vil lande i Grækenland primo 2022. Samtlige fly skulle være i tjeneste ved 332 Mira Geraki Hawk under 114th Combat Wing ved Tanagra, Grækenland. Når typen har opnået fuld operationel status, vil flyene afløse Dassault Mirage 2000BG og Mirage 2000EG kampfly opereret af denne enhed.

SCW 21/7/21 : Det første Rafale F3-R multirolle kampfly [Rafale B 401 (ex 305? Frankrig)] blev leveret til det græske luftvåben under ceremoni ved Dassault Aviation Flight Test Center, Istres 21/7/2021. Leveringen kommer kun 6 måneder efter indgåelse af anskaffelseskontrakt for 18 Rafale fly. Det første fly og de 5 næste eksemplarer kommer fra det franske luft- og rumvåbens beholdninger og skal bruges til træning af græske piloter. Den første gruppe af piloter fra det græske luftvåben har allerede modtaget træning ved det franske luft- og rumvåben i adskillige måneder og 50 græske teknikere vil slutte sig til Dassault Aviation Conversion Training Center (CTC) ved Mérignac, Bordeaux for at fortsætte deres træning. Den græske regering har tidligere anskaffet Mirage F1, Mirage 2000 og Mirage 2000-5 kampfly fra den franske flyproducent.

AFM 9/21 : Dassault Aviation har leveret det første af i alt 18 Rafale kampfly [401] til det græske luftvåben (HAF). Det første fly blev overdraget under ceremoni ved Dassault Aviation Flight Test Centre i Istres, Frankrig 21/7/2021. Den tosædede Rafale B kamptræner, som tidligere havde været i tjeneste ved det franske luft- og rumvåben [305], er et af 6 tosædede eksemplarer, som vil blive overdraget til HAF over de kommende måneder. Grækenland vil modtage i alt 12 brugte Rafale B/C fly fra det franske luftvåben samt 6 fabriksnye eksemplarer fra Dassault. Den første Rafale B model vil sammen med de næste 5 brugte fly foreløbig forblive i Frankrig, hvor de vil blive brugt til at træne piloter og teknikere fra det græske luftvåben. På et senere tidspunkt vil disse fly og deres respektive luft/jordbesætninger blive overflyttet til Tanagra Air Base. Den første gruppe af græske piloter har allerede tilbragt adskillige måneder ved det franske luftvåben, mens 50 teknikere fra HAF snart vil slutte sig til Dassault's Conversion Training Center (CTC) i Mérignac, Frankrig for at fortsætte deres træning. Foruden anskaffelseskontrakten, som blev underskrevet 24/1/2021, har det græske forsvarsministerium og Dassault ligeledes indgået en logistisk støtteaftale, ifølge hvilken den franske producent skal støtte luftaktiviteterne med HAF's flåde af Rafale kampfly over en periode på 4½ år. Dassault skal ligeledes vedligeholde udrustning og systemer relevante for de græske Rafale operationer.