Cessna Model 208 Grand Caravan USA

Cessna 208 fra det sydafrikanske luftvåben

EUROPA AMERIKA ASIEN AFRIKA
 
Argentina 2 EX bestilt 2015
Bahamas
Bolivia wo
Brasilien
Chile
Colombia
Guatemala 4 bestilt
Honduras 3 fra USA 2015>16
Paraguay
Peru
USA 2 planlagt 2015
Venezuela
Afghanistan 26 bestilt 2011
Bangladesh
Filippinerne 2 lev. 2017
Forenede Arabiske Emirater
Irak 5 planlagt
Jordan 6 lev. 2009/11
Libanon
Pakistan
Thailand
Cameroun
Djibouti
Kenya
Liberia
Mali
Mauretanien
Niger 2 lev. 7/2013+2 2015
Rwanda 2 planlagt 2019
Sydafrika
Tchad 2 planlagt 2016
Uganda 2 lev. 2015

AFM 6/08+10/08+1/09 : Et Cessna 208 fly [FAB-221] fra det bolivianske luftvåben styrtede ned ved Mallcu, i den sydcentrale del af landet, i 2000. Serienr. tidligere angivet som FAB211 og FAB 227.

AFM 9/13 : Nigers luftvåben modtog 2 nye Cessna 208B Grand Caravan fly ved Air Base 101, Niamey/Diori Hamani IAP 5/7/2013. Flyene vil blive brugt til bekæmpelse af terrorister samt transportopgaver.

AFM 11/14: US Air Force tildelte Cessna Aircraft en kontrakt 19/9/2014 på 3 Cessna 208B Grand Caravan EX fly, som vil tilgå Kenya, Mauretanien og Niger. Aftalen omfatter desuden reservedele og træning under US Africa Command. Flyene vil efterfølgende blive ombygget til ISR-opgaver (Intelligence/Surveillance/Reconnaissance) af L-3 Communications ved Salt Lake City, Utah og Titusville, Florida. Flyene forventes at være klar 30/9/2015. Niger har tidligere modtaget 2 Cessna 208B transportfly ved Air Base 101, Niamey/Diori Hamani IAP 5/7/2013.

AFM 2/15 : Bangladesh's hær råder over 1 Cessna 208 fly [S3-BMJ ved Tejgaon.

AFM 6/15 : USA har doneret 2 Cessna 208B Grand Caravan fly til Ugandas luftvåben. Flyene skal indsættes i kampen mod al-Shabab terrorister i Somalia som del af den Afrikanske Unions mission der (AMISOM). Flyene, der er stationeret ved Gulu lufthavnen i den nordlige del af landet, bruges til transport, efterretnings-, overvågnings-, rekognoscerings- og sanitetsopgaver. De 2 fly [AF237 (N8159Q; c/n 208B-5110) og AF259 (N3091G; c/n 208B-5125)] blev leveret medio feb. 2015 og kom formelt i tjeneste under ceremoni ved Entebbe lufthavnen 16/3/2015.

AFM 9/15 : US Air Force Special Operations Command (AFSOC) ønsker at lease 2 Cessna 208B Grand Caravan EX fly i op til 5 år. Flyene, som skal forsynes med specialudstyr, vil blive brugt af Air Force Special Operations Air Warfare Center (AFSOAWC) ved Bob Sikes Airport, Crestview, Florida. AFSOC indledte en tilbudsrunde 14/7/2015 med deadline 28/7/2015. Kontrakten vil dække et år, med 4 optioner på hver 1 år. Skal dække fly, udstyr, vedligeholdelse samt støtte og faciliteter på basen. Typen vil muligvis træne og operere fra andre lokaliteter i USA og overflyttes måske til Duke Field (Eglin AFB Auxuliary Field No 3), Florida på et senere tidspunkt. Flyene vil blive opereret af AFSOAWC's 6th Special Operations Squadron, som leverer rådgivning i luftkamp for udenlandske luftstyrker ved Duke Field. Vil kun blive fløjet af personel fra USAF og USAF Reserve Command. Specialudstyr vil bl.a. omfatte NVG-kompatibelt cockpit, elektro-optisk FLIR, laserbelyser samt udstyr til faldskærmsoperationer.

AFM 12/15 : To Cessna 208B Grand Caravan ISR-fly (Intelligence, Surveillance and Reconnasissance) blev leveret til Niger's luftvåben ved Base Aérienne 101 Niamey-Dion Hamani IAP 21/10/2015. Som del af aftalen har piloter fra Niger modtaget træning i USA. Luftvåbnets Escadrille Nationale du Niger har tidligere modtaget 2 Cessna 208B fly, men disse var i standard transportkonfiguration. Disse fly [5U-MRW (N81444; c/n 208B5023) og 5U-MRY (N8130V; c/n 208B5024)] blev overdraget af USA 5/7/2013. Desuden blev et enkelt Grand Caravan EX fly til Niger bestilt fra Cessna 19/9/2014. Dagen før havde L-3 Communications fået tildelt kontrakt for integration af ISR-systemer i flyet. EX-flyet var del af kontrakt for i alt 3 fly, som vil tilgå hhv. Kenya, Mauretanien og Niger. Disse skulle leveres frem til 30/9/2015, hvorfor det ene fly leveret 21/10 sandsynligvis stammer fra denne aftale. Det vides endnu ikke, om det andet nye fly er blevet omdirigeret fra Kenya eller Mauretanien, eller om der er tale om en separat aftale.

AFM 6/16 : US Air Force har indgået 2 kontrakter for ombygning af Cessna 208B Grand Caravan fly til ISR-opgaver (intelligence, surveillance and reconnaissance) for 4 lande (Cameroun, Filippinerne, Niger og Tchad. Den første kontrakt blev indgået 9/5/2016 med L-3 Communications Corporation/Communication Systems West i Salt Lake City, Utah, som vil producere ISR-udstyr og reservedele. Udstyret skal leveres frem til 30/9/2017. Den anden aftale, som tilfaldt North American Surveillance Systems ved Titusville i Florida, omfatter integration af ISR-udstyr samt trænings- og støtteydelser frem til 30/9/2019. Begge kontrakter finansieres med midler til bekæmpelse af terrorisme under FY2016. Antallet og fordelingen af fly kendes endnu ikke.

AFM 11/16: Cessna Aircraft har modtaget kontrakt fra US Air Force for levering af 6 Cessna 208B Grand Caravan EX fly, hvoraf 2 stk. vil tilgå Filippinerne til bekæmpelse af terrorisme. Andre af flyene vil tilgå Cameroun og Tchad i Afrika.

AFM 11/16: Cessna Aircraft skal levere Cessna 208B Grand Caravan EX fly til Cameroun og Tchad for at bekæmpe terrorisme. Kontrakten blev indgået med US Air Force Life Cycle Management Center 21/9/2016 som del af Building Partnership Capacity C-208B Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Program. Aftalen omfatter i alt 6 fly, som fordeles mellem Cameroun, Tchad og Filippinerne, men den endelige fordeling kendes endnu ikke. Omfatter desuden 3 Pratt & Whitney PT6A-140 motorer samt reservedele til operationsområderne for US Africa Command og Pacific Command. Flyene forventes leveret frem til 30/9/2017. US Air Force Life Cycle Management Center indgik 2 aftaler for ombygning af Cessna 208B fly til ISR-konfiguration for Cameroun, Tchad, Niger og Filippinerne. Den seneste kontrakt omfatter sandsynligvis basisflyene til denne ombygning for 3 af disse lande. De tidligere kontrakter omfattede en med L-3 Communications for levering af ISR-udstyr samt reservedele, samt en med North American Surveillance Systems for ombygning af flyene og integration af ISR-udstyr.

AFM 5/17: Adskillige afrikanske lande inkl. Mali, Niger og Tchad modtager Cessna 208 Grand Caravan EX fly fra USA forsynet med overvågningsudstyr. Systemet omfatter typisk L3 Wescam (MX-15, MX-20 eller MX-25 EO/IR tårn) eller FLIR's Systems' Star SAFIRE serien.

AFM 9/17 : Den amerikanske regering har doneret 2 Cessna 208B Caravan ISR-fly (intelligence, surveillance and reconnaissance) til Filippinernes væbnede styrker. Flyene vil blive brugt til maritim overvågning og fotorekognoscering i kystområder. Blev formelt overdraget ved Villamor Air Base 27/7/2017 som del af Amerikas Maritime Security Initiative.

AFM 7/18 : Det første bevæbnede AC-208B Combat Caravan fly [N321NH] blev observeret i tjeneste ved Air Force Special Operations Command (AFSOC), Hurlburt Field, Florida 3/5/2018. Typen er stationeret ved Duke Field, Florida. Er sandsynligvis tilgået 6th Special Operations Squadron (SOS) under 492nd Special Operations Wing. Eskadrillens primære opgaver er undervisning af udenlandske luftstyrker. Har tidligere modtaget ISR-varianter (intelligence, surveillance and reconnaissance) af Cessna 208B, men den bevæbnede AC-298 version er ikke tidligere blevet observeret. Flyet [N321NH (c/n 208B5349)] er registreret ved NASS Holdings LLC, som er en division under North American Surveillance Systems ved Titusville, Florida. Firmaet har tidligere modtaget kontrakter fra US Air Force for ombygning og integration af ISR-kapacitet i Cessna 208B fly i forbindelse med oversøiske salg til Cameroun, Niger, Filippinerne og Tchad. Har ligeledes modtaget en kontrakt fra AFSOC for leasing af et Cessna 208B Grand Caravan EX fly til træning af ISR-besætninger fra partnernationer.

AFM 7/18 : Selvom Cameroun og Tchad fik leveret 4 Cessna 208B Grand Caravan ISR-fly (intelligence, surveillance and reconnaissance) for adskillige måneder siden, er flyene først kommet i tjeneste for kort tid siden. De 2 fly til Armée de l'Air du Cameroun [N337ZZ (c/n 208B5337) og N339ZZ (c/n 208B5339)] blev formelt overført af den lokale amerikanske ambassadør under en ceremoni ved Base Aérea 101 Yaoundé 11/5/2018. Den amerikanske ambassadør i Tchad overdrog de 2 fly [N329ZZ (c/n 208B5329) og N332ZZ (c/n 208B5332)] til Forces Aériennes Tchadiennes under en ceremoni ved Adji Kossei AB, N'Djamena 2/5/2018. Disse var ankommet til landet 2/12/2017 og er siden blevet brugt til træning af piloter.

AFM 1/19 : Endnu et Cessna 208B Grand Caravan fly er for nylig tilgået 6th Special Operations Squadron (SOS) ved Duke Field, Florida. Det nye fly [N21NH (c/n 208B5249)] blev observeret ved Hurlburt Field, Florida 26/10/2018. Et andet eksemplar [N321NH (c/n 208B5349)] fra 6th SOS blev observeret tidligere i år ved Hurlburt Field bevæbnet med et enkelt Hellfire missil. Begge fly er officielt indregistreret ved NASS Holdings ved Titusville, Florida, som er underlagt North American Surveillance Systems. Firmaet har specialiseret sig i integration af luftbårne systemer til specialmissioner. NASS havde modtaget en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) fra US Air Force 9/5/2016 for ombygning og integration af ISR-udstyr (intelligence, surveillance and reconnassance) på Cessna 208B fly til Cameroun, Filippinerne, Niger og Tchad. Leaser nu Cessna 208B fly med ISR-udstyr til Air Force Special Operations Command (AFSOC) for operationer ved 6th SOS. Et tredje Cessna 208B fly [N32NH (c/n 208B5360)] er ligeledes registreret ved firmaet. 6th SOS er underlagt 462nd Special Operations Wing ved Duke Field.

AFM 1/19 : Forsvarsministeriet i Guatemala annoncerede en ordre for 4 Cessna 208B Grand Caravan EX fly til luftvåbnet juni 2018. To af disse (2360 (c/n 208B5464, ex N125CB) og 889 (c/n 208B5466, ex N135CB)] blev leveret til Base Aérea La Aurora, Guatemala City/La Aurora IAP 17/9/2018 efter en færgeflyvning fra fabrikken i Wichita, Kansas. I alt 3 eksemplarer er nu i tjeneste ved en ny enhed: Escuadrón de Enlace y Reconnocimiento (Liaison and Reconnaissance Squadron) Oculis Mortis (Eyes of Death) ved La Aurora, hvor de løser forskellige opgaver.

AFM 6/19 : Den Europæiske Union (EU) og FAMa (Armed Forces of Mali) annoncerede 2/4/2019, at regeringen i Mali havde fået leveret et Cessna 208 Caravan I fly [N8573T] konfigureret for ISR-opgaver (intelligence, surveillance and reconnaissance). Flyet er blevet doneret af EU som del af det igangværende Programme of Support for Enhanced Security in the Mopti and Gao Regions and for the Management of Border Areas (PARSEC Mopti-Gao). Udstyr omfatter en elektro-optronisk nyttelast på den venstre side af skroget. Selvom flyet formelt blev leveret til Base Aérienne 101 Bamako-Sénou, vil det efter sigende operere fra FARM's Base Aérienne 102 Sévaré ved Mopti-Hambodedjo lufthavnen. Aftalen omfatter desuden et træningsprogram.

AFM 8/19 : Et Cessna 208B Caravan forbindelsesfly [S3-BMJ] blev leveret til hæren i Bangladesh nov. 2002. Flyet opereres af en fastvingebataljon ved BAF Base Bangabandhu. Blev observeret under touch-and-go træning ved BAF Base Cox's Bazar 17/6/2019. Samme enhed menes desuden at råde over 3 Cessna A152 Aerobat og 1 PA-31T1 Cheyenne 1A fly.

AFM 11/19 : USA indledte en udbudsrunde for levering af 2 Cessna 208B Grand Caravan EX ambulancefly til Rwanda 20/9/2019. Aftalen vil omfatte anskaffelse og levering af fly samt forsyning af reservedele, støtteudstyr, teknisk dokumentation, træningsudstyr, logistisk støtte og taktiske radioer. Der er deadline for bemærkninger til anskaffelsen 15/11/2019, hvorefter en kontraktindgåelse forventes juni 2020. Ifølge planen skal det første fly leveres senest juni 2021. US Air Force havde fremlagt planer om at forsyne Rwanda med 2 nye fly sept. 2018 som en FMS-aftale (Foreign Military Sales). Typen forventes at blive brugt til ambulanceflyvninger og lette transportopgaver, primært under fredsbevarende operationer under FN i Centralafrikanske Republik, Sudan og Sydsudan.

AFM 1/20 : Luftvåbnet i Guatemala har for nyligt modtaget 4 Cessna 208 Grand Caravan EX transportfly, som var blevet bestilt juni 2018.

AFM 1/20 : H3 Solutions ved Namur, Belgien fremviste sit Cessna 208 Icarus-X fly under Dubai Airshow nov. 2019. Det ombyggede Cessna 208 fly kan forsynes med 4 våbenstationer til 7-løbede raketstyr med styrede og ikke-styrede raketter. Et fly til den første kunde i det østlige Afrika er blevet forsynet med Thales FZ275 laserstyrede raketter. Andre våbenoptioner omfatter FN Herstal maskingeværpods samt Nexter 20 mm kanon foruden styrede og ikke-styrede bomber. Styres af Thales Avionics Scorpion sigtemidler monteret i operatørens hjelm. Testaffyringer vil blive gennemført i kundens hjemland i løbet af marts 2020. Det første fly vil blive leveret inden udgangen af 2019, efterfulgt af det næste medio 2020 og det tredje eksemplar sandsynligvis ved udgangen af 2020. Flyet til levering medio 2020 forventes at være fuldt bevæbnet; denne kapacitet er i den sidste testfase. Vil efter planen blive præsenteret under Farnborough 2020.

FG 12/8/20 : Hæren i Rwanda vil modtage 2 Cessna Grand Caravan EX fly til specialmissioner. Kontrakten kommer fra ATI Engineering, en specialist i ombygning af fly, og finansieres af den amerikanske regering.

AFM 9/20 : US Air Force tildelte ATI Engineering Services i Pennsylvania en kontrakt for 2 Cessna 208B Grand Caravan EX fly til luftvåbnet i Rwanda 24/6/2020. Flyene bliver solgt til Rwanda af den amerikanske regering gennem en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales). Typens primære opgave bliver ambulanceflyvninger til støtte for fredsbevarende operationer og begge fly vil blive specialbygget for luftvåbnet i Rwanda. Størstedelen af arbejdet, som vil blive udført ved ATI's faciliteter ved John Murtha Johnstown-Cambria County Airport i Pennsylvania, omfatter en flyvetræningsanordning, tekniske tegninger og indledende logistisk støtte. Processen vil blive afsluttet ved Kigali Air Base i Rwanda og forventes at blive afsluttet frem til 31/10/2022. US Air Force Life Cycle Management Center havde udstedt en bred anmodning om tilbud 20/9/2018, derefter en udkastspecifik anmodning for forslag til transport af patienter et år senere. Som del af den konkurrencebaserede anskaffelsesproces blev der modtaget 2 tilbud for kontrakten, som omfattede tilhørende reservedele og støtteudstyr på jorden, der blev vundet af ATI. Cessna 208B Grand Caravan EX har en spændvidde på 15,8 meter, en maksimal startvægt på 3.995 kg og kan flyve med en fart på 343 km/t. Typen har med sine 2 Pratt & Whitney Canada PT6A-140 turbopropmotorer en rækkevidde på 1.689 km.

AFM 10/20 : Textron Aviation annoncerede modtagelsen af en kontrakt fra ATI Engineering Services for 2 Cessna 208B Grand Caravan EX multimissionfly til militæret i Rwanda 11/8/2020. Flyene, som forventes at komme i tjeneste i første halvdel af 2021, vil primært blive stationeret ved Kigali, Rwanda. Bliver de første fastvingefly ved luftvåbnet i Rwanda, som kun råder over helikoptere. Vil støtte African Partnership Flight Initiative, som bringer afrikanske nationer sammen for at styrke det strategiske samarbejde med USA. ATI fik tildelt FMS-kontrakten (Foreign Military Sales) for levering af flyene 24/6/2020. Den nye aftale dækker anskaffelsen af fly for denne kontrakt, som skal ombygges af ATI og forsynes med en række udstyr og sensorer. Typen kan medføre 11 passagerer, 2 bårer eller fragt.