NATO (Luxembourg)/Sentry

Enhed Eskadrille Base Type Noter
NAEWF - Geilenkirschen, Tyskland E-3A Sentry (15) -

NAEWF = NATO Airborne Early Warning Force

EWAP/86 : NATO Airborne Early Warning Force (NAEWF) blev dannet i 1982 til at operere 18 Boeing E-3A Sentry AEWACS-fly. Det første fly blev leveret til basen ved Geilenkirchen i Vesttyskland i begyndelsen af 1982, det sidste leveres i 1985. Der dannes i alt 3 eskadriller á 6 fly som bliver stationeret ved fremskudte baser ved Örland i Norge, Konya i Tyrkiet, Previza i Grækenland og Trapani i Italien. Alle NATO-lande deltager i programmet og flyene er formelt indregistreret i Luxembourg.

AFM 10/06 : Polen vil tilslutte sig NATOs AWACS-program i løbet af 2006. 15 andre lande deltager allerede i programmet.

AFM 12/14 : NATO afsluttede sine E-3A Sentry operationer i Afghanistan 21/9/2014. Typen har opereret fra Mazar-e-Sharif til støtte for den internationale ISAF-styrke under Operation Afghan Assist. Fly og personel returnerede til hovedbasen ved Geilenkirchen, Tyskland 25/9/2014. Den første misison i Afghanistan blev gennemført 25/1/2011.

AFM 7/15 : NATO har udfaset sit første Boeing E-3A Sentry AWACS-fly efter 32 års tjeneste. Flyet [LX-N90449] gennemførte sin sidste operationelle mission under NATO E-3A Component 13/5/2015 og returnerede efterfølgende til Geilenkirchen, Tyskland. En tilbagetrækningsceremoni vil blive afholdt 23/6/2015. Alle brugbare reservedele skal demonteres, inden flyet oplagres ved 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (AMARG) ved Davis-Monthan AFB, Arizona. Blev oprindeligt leveret til NATO 19/8/1983 og har siden gennemført 22.206 flyvetimer under flyvninger fra Afghanistan, Belgien, Canada, Djibouti, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Italien, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og USA. Beslutningen om at udfase flyet blev truffet af NATO AEW&C Programme Management Agency (NAPMO) som led i besparelser.

AFM 8/15 : Et Boeing E-3A Sentry AWACS-fly [LX-N90449] fra NATO foretog sin sidste flyvning 23/6/2015, da blev overført fra basen ved Geilenkirchen, Tyskland til lager ved Davis-Monthan AFB, Arizona. Efter at alle brugbare reservedele er blevet fjernet, vil flyet blive oplagret ved 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group. Forventes at blive ophugget om 3 år. Flyet havde foretaget sin sidste operationelle mission 13/5/2015.

FG 15/12/16 : Boeing har leveret det første af i alt 14 ombyggede E-3A AWACS-fly med opgraderet cockpit og flyelektronik til NATO 16/11/2016. En udviklings- og produktionskontrakt var blevet indgået i 2012. Arbejdet på det første fly [N-1], som er baseret på Boeing 707, begyndte medio 2013, men nu hvor produktionsstandarden er fastlagt, vil kommende ombygninger tage kortere tid at gennemføre. Flyet vil blive testet efter vedligeholdelse og træning. Det anet E-3A fly gennemgår ligeledes ombygningstest, mens det tredje eksemplar lige har påbegyndt processen. Alle fly forventes at være færdigombyggede i 2018. Opgraderingen omfatter integration af nye digitale cockpit-instrumenter til kommunikation-navigationsovervågning og styring af flytrafik. Består bl.a. af 5 Rockwell Collins farvedisplays. Den nye digitale kapacitet vil gøre det muligt at reducere besætningen med en person. Arbejdet udføres ved Airbus Defence & Space's anlæg ved Manching, Tyskland. Andre leverandører til programmet omfatter EMS, Raytheon, Telephonics og Thales. Alle operatører af Boeing AWACS fly har vist interesse for at beholde flyene i tjeneste frem til mindst 2030, hvor en digital ombygning vil gøre flyene i stand til at overvåge og styre deres luftrum i de kommende årtier. US Air Force undersøger ligeledes mulighederne for at opgradere sin flåde af AWACS-fly og indledte ombygningen af et af sine fly til den nye digitale standard 2014. Afprøvningen af dette vil blive afsluttet i 2017, hvorefter Boeing håber på en produktionsordre for hele flåden medio eller ultimo 2017. NATO råder over i alt 16 E-3A fly, mens USA har en styrke på 31 E-3B/C/G-fly.

AFM 4/17 : NATO har indledt processen med at udvikle en ny kapacitet til at efterfølge den nuværende flåde af E-3A Airborne Warning And Control System (AWACS) fly, som skal udfases omkring 2035. Forsvarsministrene fra alliancen underskrev en aftale 15/2/2017 om at udvikle en fremtidig AWACS overvågningskapacitet. NATO begyndte at undersøge forskellige muligheder for sine langsigtede behov for AWACS kapacitet under topmødet i Warszawa 2016. En undersøgelse på koncept-niveau vil løbe frem til omkring 2022, hvorefter der vil blive truffet beslutning om en potentiel anskaffelse.

AFM 8/17 : NATO Airborne Early Warning & Control Force (NAEW&CF) E-3A Component markerede 35 års tjeneste under en ceremoni ved Geilenkirchen, Tyskland 1 og 2/7/2017. Styrken modtog 18 E-3A Sentry AEW&C fly mellem feb. 1982 og maj 1985. Et fly [LX-N90457] gik tabt efter en ulykke ved takeoff fra Forward Operation base Aktion i Grækenland 1477/1996. 14 af NATO's E-3A fly gennemgår moderniseringsprogram ved Boeing Field, Seattle, Washington, som bl.a. omfatter installation af glascockpit og ny flyelektronik. Dette program forventes afsluttet ved udgangen af 2018. De sidste 3 fly er blevet udfaset, hvoraf det første ankom til Davis-Monthan AFB, Arizona juni 2015 for at blive oplagret ved 309th Aerospace Maintenance and regeneration Group (AMARG). I alt 16 medlemsstater af NATO bidrager til vedligeholdelsen og udrustningen af NAEW&CF's E-3A Component.

AFM 2/18 : NATO's Airborne Early Warning Force (AEWF) har udfaset sit andet E-3A varslings- og kontrolsystemfly fra tjeneste. Flyet [LX-N90455] er blevet oplagret ved 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (AMARG) ved Davis-Monthan AFB, Arizona 13/12/2017. Slutter sig til LX-N90449, som var ankommet til AMARG 23/6/2015 fra NATO AEWF's base ved Geilenkirchen, Tyskland. NATO AEWF opererede oprindeligt 18 E-3A fly, men et gik tabt i en ulykke 14/7/1996. Senere førte sparekrav til beslutningen om at udfase 3 af flyene, hvilket efterlader en flåde på 14. Det tredje E-3A fly som vil blive truffet tilbage fra tjeneste forventes at ankomme til AMARG i løbet af de næste få måneder. De resterende fly vil efter planen blive udfaset 2035.

AFM 3/19 : Samtlige af NATO's 14 E-3A overvågningsfly har nu gennemgået CNS/ATM-opgradering (Communication Navigation Surveillance/Air Traffic Management). Det sidste eksemplar blev returneret fra Manching, Tyskland medio dec. 2018. Opgraderingen omfatter 5 digitale farvedisplays i hvert fly.

AFM 1/20 : NATO har annonceret indgåelsen af en kontrakt for modernisering af sin flåde af E-3A AWACS-fly (Airborne Warning and Control System). FLEP-aftalen (Final Lifetime Extension Programme) blev indgået under et møde ved Melsbroek luftbasen i Bruxelles 27/11/2019. Den tredje og sidste fase af NATO AWACS moderniseringen har til hensigt at sikre, at flåden på i alt 14 fly kan forblive i tjeneste frem til 2035. Flyene vil få installeret nye kommunikations- og netværkssystemer, inkl. glascockpit, opgraderet radar og nye systemer til dataoverførsel velegnede til multi-domæne kommando- og kontroloperationer.

AFM 2/20 : NATO har indgået kontrakter for udvikling af Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) kapaciteten, som efter hensigten skal erstatte alliancens E-3A AWACS-fly (Airborne Warning and Control System). De 6 kontrakter blev annonceret af NATO Support and Procurement Agency (NSPA) 5/12/2019. Efter en international tilbudsproces blev der tildelt kontrakter til Boeing ABILITI Consortium, General Atomics, Lockheed Martin, Airbus Germany, L3 Harris Consortium UK samt MDA under NATO Security Investment Programme (NSIP) infrastrukturprogram. Boeing ABILITI Consortium omfatter Thales France, Leonardo Italy, Indra Systems samt Inmarsat, mens L3 Harris teamet omfatter Musketeer Solutions, Videns, 3SDL, Synergeticon, Hensoldt Sensors, IBM UK og Deloitte Belgium. AFSC konceptfasen blev indledt af North Atlantic Council, alliancens højeste beslutningstagende organ, i 2017. NATO's flåde af AWACS-fly vil efter planen blive udfaset i 2035. NSPA har ansvaret for at gennemføre undersøgelser og udvikle tekniske løsninger, som vil bidrage med informationer til alliancens, individuelle nationers eller multinationale gruppers kommende beslutninger om anskaffelse af nye systemer. De nuværende kontrakter er første skridt i en række af aktiviteter inden for konceptudvikling og evalueringer, som vil finde sted i tidsrummet 2020-22. De 6 leverandørers konceptforslag vil blive vurderet yderligere med henblik på videreudvikling og analyser af gennemførlighed som del af den anden konkurrence, som vil blive annonceret senere i 2020.