Japan | Boeing 767

LUFTVÅBNET

Antal/type Kontrakt Levering Noter
2 E-767 AWACS FY1993; okt. 1993 1998
2 E-767 AWACS sept. 1994 -
1+1+2 KC-46A Pegasus 12/2017+12/2018-11/2020 10/2021-
Enhed Eskadrille Base Type Noter
- 601 Squadron Hamamatsu AB Boeing E-767 AEW
1 Yuso Kokutai 404 Hikotai Komaki AB Boeing KC-767J dannet 3/2009; Nagoya AB
- 405 Hikotai Miho AB KC-46A (1) dannes

Yuso Kokutai = Tactical Airlift Group | Hikotai = Squadron

WAPJ 14/93 : Da produktionen af Boeing E-3 AWACS-fly stoppede, begynde Japan i 1991 at undersøge mulighederne for at anvende Boeing 767-200ER passagerfly som platform for samme APY-2 radarsystem og Block 20/25 elektronikudstyr. Japan ønsker at anskaffe i alt 4 fly af denne type, som har fået betegnelsen E-767. Ifølge planen vil de 2 første 767 fly blive bygget ved Seattle, Washington, som efterfølgende vil blive ombygget ved Wichita, Kansas fra jan. 1995. Vil derefter vende tilbage til Seattle for at få installeret basisudstyr og gennemgå 7 måneders testprogram. Begge fly vil blive leveret til det japanske luftvåben jan. 1998.

AFM 1/94 : Det japanske luftvåben indgik kontrakt for 2 Boeing E-767 AWACS fly med CF6-80C2 motorer okt. 1993. Ønsker at bestille yderligere 2 fly året efter. Typen er baseret på Boeing 767-200ER passagerflyet, men næsten alle kabinevinduer blændes og skroget forstærkes for at kunne bære en Westingshouse AN/APY-2 radar. Ombygningen vil foregå ved Wichita, Kansas inden levering marts 1998.

AFM 12/94 : Japan har bestilt yderligere 2 Boeing 767 AWACS-fly til luftvåbnet sept. 1994. Skal leveres frem til primo 1998.

AFM 10/96 : Det første Boeing 767-27C AWACS fly [E-767 N767JA; 64-3501/501] til det japanske luftvåben foretog sin første flyvning efter ombygning ved Everett, Washington 9/8/1996. Flyet, som foretog sin første flyvning 19/19/1994, vil nu gennemgå 9 måneder langt testprogram. Det første af i alt 4 fly vil blive leveret til Japan marts 1998. Det andet fly er under ombygning ved Wichita og leveres også ultimo 1998, efterfulgt af de 2 sidste fly i 1999. Typen har normalt en besætning på 21 mand, inkl. 19 missionsspecialister, og kan gennemføre missioner på 8-10 timer over en rækkevidde på 9.265 km.

AFM 4/98 : Det japanske luftvåben forventes at få leveret de 2 første af i alt 4 Boeing 767 AEW&CS fly 11/3/1998. Det sidste par får i øjeblikket monteret missionsudstyr og vil blive leveret i 1999.

WAF/99 : Luftvåbnet besluttede at erhverve AWACS-fly i FY90. Bestilte 2 Boeing E-767 i FY93 og 2 mere i FY94. De første 2 fly ankom til Hamamatsu AB 25/3/1998 for at starte en 1-årig testperiode ved Hiko Kaihatu Jikken-dan (udviklings- og testafdeling). Efter planen skal en operationel eskadrille dannes ved Hamamatsu AB marts 1999.

WAPJ 36/99 : Det tredje Boeing E-767 AWACS-fly til det japanske luftvåben foretog sin første flyvning ved Seattle, Washington 31/8/1998. Flyet er et af 4 767 AWACS-modeller solgt til den japanske regering og var det første fly, som har gennemført sin jomfruflyvning med den 9,14 meter brede radome installeret. De 2 første eksemplarer blev leveret marts 1998, mens de 2 sidste vil blive leveret primo 1999. Japan overvejer at anskaffe yderligere 4 E-767 fly for at kunne opretholde to fulde AWACS-kredsløb.

AFM 1/05 : Japan ønsker at erhverve yderligere 4 Boeing KC-767A tankfly til støtte for internationale operationer. Har allerede 4 fly på bestilling.

AI 7/05 : Det første KC-767J tankfly (N763TT; c/n 33844) fløj fra Everett i Washington til McConnell AFB i Kansas 31/5/2005 for at gennemgå den endelige ombygning (Boeings Development and Modification Center). I alt 4 fly er på bestilling + 4 mere planlagt.

AFM 3/07 : Det første Boeing KC-767J tankfly [767-2FK Extended Range] til det japanske luftvåben foretog sin første flyvning efter ombygning til tankfly 21/12/2007. Fly # N763TT [c/n 33844] foretog flyvningen ved McConnell AFB ved Wichita, Kansas. Den første flyvning fandt oprindeligt sted 15/5/2005 ved Everett, Washington. Flyet vil herefter blive leveret til Kawasaki Heavy Industries feb. 2007, inden det formelt overføres til luftvåbnet ultimo 2/07.

AFM 1/08 : Det andet Boeing KC-767A tankfly [N768TT; c/n 33958] til det japanske luftvåben foretog sin første flyvning efter ombygning 18/11/07 ved McConnell AFB, Kansas. De 2 første KC-767A fly forventes at blive leveret til luftvåbnet 1. kvartal 2008, mod 2/07 som oprindeligt planlagt.

AFM 4/08 : Det første Boeing KC-767J tankfly [7-3601/601; N763TT; c/n 33844] ankom til Gifu i Japan 20/2/2008. Det næste fly [7-2602/602; N768TT; c/n 33958] vil blive leveret inden udgangen af 1. kvartal 08, mens det tredje fly [7-3603/603; N766TT; c/n 34433] foretog sin første flyvning ved Everett, Washington, 4/1/08. Sidstnævnte vil blive leveret i 2009, efterfulgt af det fjerde og sidste fly [N770TT; c/n 35498] i 2010.

AFM 5/08 : Det andet Boeing KC-767J tankfly [7-3602; N768TT; c/n 33958] ankom til Gifu i Japan 3/3/2003.

AFM 6/08 : Det fjerde og sidste Boeing 767-2FKER tankfly [N770TT/7-3603; c/n 35498] foretog sin første flyvning 26/3/2008. Blev efterfølgende overført til Boeing Integrated Defence Systems for at blive ombygget. Det tredje fly er nu ved at blive ombygget ved Wichita, Kansas, til levering i 2009. Det sidste fly følger efter i 2010.

AFM 5/09 : En formel ceremoni blev afholdt ved Komaki AB 26/3/2009 for at markere dannelsen af 404 Hikotai, som vil operere luftvåbnets KC-767J tankfly. Er del af 1 Yuso Kokutai (taktiske luftgruppe). I alt 3 fly er blevet leveret, mens det sidste ankommer 3/2010.

AFM 3/10 : Det fjerde og sidste Boeing KC-767J tankfly [07-3604/N770TT; c/n 35498] blev leveret til det japanske luftvåben 8/1/2010. De 3 første fly blev leveret hhv. 20/2/2008, marts 2008 og marts 2009. Opereres af 1st Yuso Kokutai/404thHikotai ved Komaki AB, som blev erklæret operationel 3/2009.

FG 23/10/15 : Japan har valgt at anskaffe nye Boeing KC-46 Pegasus tankfly som supplement til luftvåbnets eksisterende flåde af KC-767 tankfly. Beslutningen kommer kun en måned efter, at Sydkorea fravalgte typen og uger efter den første flyvning. KC-46 gennemførte sin første flyvning 25/9/2015 ved Paine Field, Washington efter 9 måneders forsinkelser. Modellen er attraktiv for Japan, idet den kan optanke forsvarets planlagte flåde af Bell-Boeing MV-22 Osprey tiltrotorfly. I alt 3 KC-46 fly, som finansieres i FY2016, vil blive anskaffet fra omkring 2020. En endelig kontrakt forventes indgået næste år. Airbus ønskede ikke at fremsende tilbud på deres A330 MRTT tankfly som svar på udbudsrunde sept. 2015, idet firmaet mente, at materialet favoriserede Boeings fly.

AFM 12/15 : Det japanske forsvarsministerium bekræftede 23/10/2015 valget af Boeing KC-46A Pegasus som vinder af KC-X programmet for yderligere tankfly til luftvåbnet som supplement til de eksisterende 4 KC-767J fly. Japan ønsker at anskaffe 3 KC-46A fly frem til 2020, hvoraf det første finansieres under budgettet for 2016. Typen forventes at komme i tjeneste i slutningen af FY2018. Den eneste alternative leverandør, Airbus Defence & Space, havde ved deadline for forslag 8/9/2016 meddelt, at firmaet ikke havde til hensigt at afgive tilbud på A330 MRTT tankfly. Den japanske regering meddelte efterfølgende 16/9/2015, at prisforhandlinger ville blive indledt med Boeing. Aftalen med Japan udgør det første eksportsalg af KC-46A.

AFM 12/16 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt et muligt FMS-salg (Foreign Military Sale) til Japan for 4 Boeing KC-46A Pegasus tankfly samt tilhørende udstyr, træning og støttefunktioner. Godkendelsen blev fremlagt af US Defense Security Cooperation Agency (DSCA) 21/9/2016, samme dag hvor aftalen blev forelagt for Kongressen. Salget omfatter selvbeskyttelsesudstyr inkl. Northrop Grumman AN/AAQ-24(V) Large Aircraft Infrared Countermeasures (LAIRCM) system og Raytheon ALR-69A radarvarslingsmodtager (RWR). En Pratt & Whitney PW4062 reservemotor vil også blive del af aftalen.

AFM 2/18 : Boeing har modtaget en kontrakt for det japanske luftvåbens første KC-46A tankfly, hvilket udgør typens første internationale salg. FMS-kontrakten [Foreign Military Sales) blev indgået gennem US Air Force 22/12/2017. Japan valgte KC-46A som vinderen af sin KC-X konkurrence for lufttankningsfly, hvorefter det amerikanske udenrigsministerium godkendte et muligt salg på 4 KC-46A fly til Japan sept. 2016. Det nye fly vil slutte sig til luftvåbnets nuværende flåde på 4 KC-767J tankfly, som er stationeret ved Komaki. Forventes at blive leveret 2020.

AFM 2/19 : Boeing har modtaget en kontrakt for det andet KC-46 tankfly til det japanske luftvåben. Det amerikanske forsvarsministerium annoncerede 6/12/2018, at US Air Force havde udøvet en option for det andet Pegasus fly gennem FMS-processen (Foreign Military Sales). Boeing havde fået tildelt den indledende FMS-kontrakt for det første KC-46 fly til Japan dec. 2017 efter det japanske forsvarsministeriums KC-X konkurrence om luftoptankning. Det nye fly forventes leveret juli 2021.

FG 18/9/19 : Boeing har begyndt produktionen af det første KC-46A tankfly til det japanske luftvåben. Flyet er del af en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales), som var blevet godkendt af det amerikanske udenrigsministerium 2016. Den japanske regering har fået godkendelse til at anskaffe i alt 4 KC-46A tankfly. Aftalen omfatter desuden relateret udrustning, træning samt støttefunktioner. Boeing modtog en kontrakt fra US Air Force dec. 2018 for bygning af det andet KC-46A fly til det japanske luftvåben. Ifølge planen skulle det første KC-46A fly leveres 2020, men forsinkelser med programmet kunne ændre dette. KC-46A flyene vil supplere Japans 4 KC-767J tankfly, som har en gennemsnitsalder på 12,7 år.

AFM 11/19 : Boeing har indledt samlingen af det første KC-46A tankfly til det japanske luftvåben ved Everett, Washington 13/9/2019. Selskabet fik tildelt en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) for 1 KC-46A fly samt logistiske tjenesteydelser for Japan dec. 2017 – en option for yderligere et fly blev udøvet dec. 2018.

FG 2/11/20 : Boeing har modtaget en kontrakt for det tredje og fjerde KC-46 tankfly til det japanske luftvåben.

AFM 5/21 : Boeing har fløjet det første af i alt 4 Boeing KC-46A tankfly til det japanske luftvåben ved sine produktionsfaciliteter ved Everett, Washington. Flyet [14-3611 (c/n 66585/1207/N6018N], som er det første eksporteksemplar af denne type, foretog sin jomfruflyvning 8/2/2021. Blev efterfølgende overført til certificeringsfasen inden overdragelse til det japanske luftvåben senere i 2021. Boeing fik tildelt en kontrakt for det første fly 22/12/2017, mens yderligere et eksemplar til luftvåbnet efterfølgende blev bestilt 6/12/2018, efterfulgt af 2 mere 29/10/2020 som optioner under den oprindelige basisaftale. Det sidste fly forventes leveret 30/6/2023.

AFM 10/21 : Det første Boeing KC-46A Pegasus tankfly [14-3611] til det japanske luftvåben har for første gang optanket et andet fly i luften under en testflyvning over staten Washington 20/7/2021. Boeing annoncerede gennemførelsen af den seneste milesten 16/8/2021, hvor det japanske tankfly overførte brændstof til et andet KC-46A fly [19-46059] fra US Air Force. Blev også selv optanket under testflyvningen. Japan er den første eksportkunde af denne flytype og vil efter planen modtage sit første af i alt 4 eksemplarer inden udgangen af 2021. Japan blev den første eksportkunde af KC-46 22/12/2017, hvor US Air Force tildelte Boeing en kontrakt for produktion og levering af det første fly til det japanske luftvåben. Denne ordre blev indgået efter at det japanske forsvarsministerium havde valgt platformen som vinder af sin KC-X konkurrence for lufttankningsfly. Det andet eksemplar til Japan blev bestilt 6/12/2018 og er nu ved at blive produceret ved Boeing's produktionsfaciliteter i Everett, Washington. Selskabet modtog en kontrakt fra USAF 29/10/2020 for produktion af yderligere 2 fly til Japan, hvilket bringer det samlede antal op på 4 stk. Når den japanske flåde af KC-46A fly er operationel, vil typen være i stand til at optanke fly fra det japanske luftvåben, US Air Force, US Marine Corps (USMC) og US Navy. Boeing's japanske partnere har ansvaret for produktion af 16% af tankflyets flyskrog.

AFM 12/21 : Boeing annoncerede 31/10/2021, at det første KC-46A Pegasus tankfly var blevet leveret til det japanske luftvåben. Var programmets første levering til en kunde uden for USA. Flyet ankom til Miho Air Base, nær Yonago 29/10/2021. De japanske KC-46A fly kan optanke fly fra luftvåbnet, US Air Force, US Navy og US Marine Corps. Globalt set har KC-46A modellen gennemført mere end 5.000 missioner og overført mere end 50 mio. pund brændstof via sine bom- og kurv-systemer. USAF og det japanske luftvåben havde tildelt Boeing en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) for dette første KC-46A fly til Japan dec. 2017, udøvede en option for det andet fly dec. 2018 samt et tredje og fjerde eksemplar okt. 2020. Boeing er i øjeblikket ved at samle det andet KC-46A fly til Japan og har leveret 48 KC-46A modeller til USAF siden den første levering af denne type jan. 2019.

AFM 3/22 : Det andet Boeing KC-46A Pegasus tankfly [14-3612 (l/n 1238; ex N5512S)] til det japanske luftvåben blev observeret ved Boeing Field i Seattle, Washington 22/12/2021. Flyet havde foretaget sin første flyvning fra Paine Field 5/11/2021. Det første eksemplar var blevet leveret 29/10/2021.