Notium

Ægæerhavet ud for Tyrkiet

Store peloponnesiske Krig, 407 f.Kr.

Det herredømme til søs i Ægæerhavet, som Alcibiades havde vundet for Athen i 410, holdt ikke længe. Mens Alcibiades var borte for at indsamle penge, blev hans skibe angrebet ud for Notium i Lilleasien af en peloponnesisk flåde kommanderet af den dygtige Lysander. Fem athenske galejer gik tabt. Nederlaget førte til at Alcibiades blev styrtet og afløst af Conon. Også Lysander blev afløst, men forbi hans udnævnelse var udløbet.