Lysander

død 395 f.Kr. 12.05.12

Spartansk feltherre og statsmand. Dræbt under slaget ved Haliartus 395 f.Kr.

Lysandros (d. 395 f.kr.), spartansk feltherre, blev 408 fører for Spartas flåde og skaffede sig støtte fra Kyros d. Yngre, som han stod i venskabsforhold til. Hans slog athenienserne ved Notion (407) og Aigospotamo (405) og erobrede 404 Athen, hvor de 30 tyranner indsattes. Han var derefter Grækenlands mægtigste mand; synes at have stræbt efter enemagten i Sparta. Faldt ved Haliartos. (HK6/1923)