Cyzicus I
Tyrkiet

 
Store Peloponnesiske Krig, 410 f.Kr. 24.11.14

Trods sit nederlag til søs ved Cynossema i 411, gik den spartanske admiral Mindarus i offensiven ved at blokere den athenske koloni ved Cyzicus i Lilleasien. For at undsætte kolonien afsendte Alcibiades en flåde af athenske triremere. Athenerne fangede den spartanske flåde med overraskelse i 410. Mindarus blev dræbt og den peloponnesiske flåde praktisk talt tilintetgjort. Athen havde igen herremømmet til søs.