Conon

 
Grækenland, 4xx-ca. 390 f.Kr. 23.02.13

 

Athensk feltherre. Afløste Alcibiades.

Konon (død ca. 390 f.Kr.), athensk flådefører, var efter Alkibiagdes' fald 406 en af de 10 strateger, hvem flådens ledelse overdroges; fra slaget ved Ægospotamoi flygtede han med 8 skibe til Cypern, gik siden i persisk tjeneste, men virkede til Athens bedste og slog spartanerne ved Knidos 394. Året efter genopbyggede han de lange mure i Athen. Døde på Cypern. (HK6/1923)