Arginusae-øerne

Grækenland

Store Peloponnesiske Krig, 406 f.Kr.

Efter den spartanske flådesejr over Athen ved Notium i 407 f.Kr., fik begge flåder nye kommandører. Conon tog kommandoen over de athenske fartøjer, mens Callicratidas afløste Lysander som kommandør for den peloponnesiske flåde. De to nye ledere udkæmpede et flådeslag ved øen Lesbos året efter. Den athenske flåde mistede 30 skibe. De resterende 40 flygtede ind i havnene ved Mytilene hvor de blev blokeret med det samme.
   Athen sendte derefter sine sidste flådereserve, ca. 150 trivernerer [trierer], til det østlige Ægæerhav. I en voldsom træfning blandt de Arginusiske Øer, genvandt den athenske flåde overhånden ved at ødelægge 70 af de 120 peloponnesiske skibe. Callicratidas blev dræbt. Men slaget viste sig at blive den sidste athenske sejr i krigen. Under kampene var 25 af Conons fartøjer forlist. Da de forliste søfolk druknede under en storm, blev otte ledende athenske officerer anklaget for tjenesteforsømmelse. Seks blev dømt til døden; de to andre flygtede i eksil. Tabet af disse nøglekommandører svækkede tydeligt effektiviteten af den athenske flåde i et afgørende slag året efter.

 

Arginusiske Øer