Arras II

Frankrig

Første Verdenskrig, 1917

Den allierede hovedoffensiv i 1917, som planlagt af den nye franske kommandant på Vestfronten, general Robert Nivelle, var rettet mod sektoren ved Aisne-floden. For at trække tysker reserver nordpå, planlagde den Britiske Ekspeditionsstyrke under feltmarskal Sir Douglas Haig at angribe en uge tidligere ved Arras. Imens havde de tyske arméer foretaget en frivillig tilbagetrækning østpå fra den 23. februar til 5. april til den stærkt forsvarede Hindenburg-linje, opkaldt efter feltmarskal Paul von Hindenburg. Den 9. april indledte Haig sin offensiv efter fem dages forberedende bombardement (inkl. gas) fra 2.800 kanoner. Til venstre (nord for Arras) stormede det canadiske korps under general Henry Hornes 1. armé op til toppen af Vimy-højdedraget på førstedagen. Mod syd skød den 3. armé under general Sir Edmund Allenby 5,5 km fremad. De overstrømmende briter forberedte sig på at udnytte deres åbning, men blev groft skuffet. Den tyske kommandant for 6. armé på denne front, Baron Ludwig von Falkenhausen, havde rigelige reserver stående 25 km længere mod øst. Disse tropper rykkede nu hurtigt frem for at stoppe den britiske fremrykning. Yderst til højre (syd) indsatte Haig den 5. armé under general Hubert Gough i angrebet, men her holdt den første tyske linje fast. Briterne fortsatte med at presse sin grundigt stoppede offensiv igennem indtil den 3. maj for at aflede opmærksomhed fra det franske angreb mod syd, og senere for Haigs forberedelse af et nyt angreb ved Ypres (Ieper). Langs den 32 km lange front havde briterne påført tyskerne tab på 75.000 for en pris for dem selv på 84.000 mand.