Ludwig von Falkenhausen

Tyskland, 1844-1936
29.10.11

Tysk baron og general. Chef for 6. armé på Vest-fronten.

Falkenhausen, Ludwig, friherre von (f. 1844), tysk general og militærforfatter. Deltog i krigen 1870-71 og blev forsat til generalstaben 1873, blev departementsdirektør i krigsministeriet 1895 og korpschef 1899. Stillet til disposition 1902. I september 1914 overtog han kommandoen over den nyoprettede Armeabteilung F. i Alsace-Lorraine, fra 1916 kaldet Armeabteilung A. Efter en kort tid i 1916 at have været chef for kystforsvaret, og derpå for 6. armé på vestfronten udnævntes Falkenhausen til generalguvernør i Belgien efter v. Bissing april 1917. I denne stilling forblev han til efteråret 1918. Foruden talrige mindre afhandlinger skrev Falkenhausen »Ausbildung für den Krieg« (1908), »Zeitfragen der Kriegsführung und Ausbildung« (1908), »Der grosse Krieg« (1909). Dr. phil. h. c. ved Strasbourgs universitet 1915. (HK3/1921)