Wexford
Irland

Engelske Borgerkrig, 1649 23.05.16

Efter hans massakre på Droghedas garnison, førte Lord Lieutenant Oliver Cromwell sine 10.000 veteraner fra New Model Army ind i det sydøstlige Irland. Ved Wexford forsøgte en garnison af irske og engelske royalister at forsvare denne havneby. Men byen kunne ikke holde ud mod rundhovedangrebet, som trængte ind bag murene den 11. oktober 1649. Igen blev forsvarerne massakreret, og Wexford blev plyndret. Med denne sejr vendte Cromwell tilbage til England for at styre Commonwealth-regeringen. Irland blev overgivet til hans løjtnanter at betvinge. Dette blev opnået i maj 1652, men skånselsløsheden, »Cromwells forbandelse« efterlod Irland permanent forbitret. Krigsskuepladsen skiftede nu tilbage til Skotland.