Texel II

Nords√łen ud for Holland

Tredje engelsk-hollandske Krig, 1673

Efter at være blevet stoppet ved Schooneveldt i juni, vendte de allierede engelske og franske flåder tilbage til den nederlandske kyst i august. Deres mission var at landsætte en samling tropper til støtte for Louis XIVs invasion over land mod William af Orange (senere William III af England). Englænderne (60 skibe) under prins Rupert af Tyskland (fætter til Charles II) og franskmændene (30 skibe) under admiral Comte Jean d'Estrées, ankom ud for øen Texel den 20. august. Her mødte admiral Michel de Ruyter, som med succes havde opretholdt hollændernes maritime styrke i to krige, de allierede igen. Med kun 70 linjeskibe manøvrerede hollænderne så dygtigt, at en stor del af de allieredes overlegenhed blev ophævet. Det voldsomme slag fortsatte indtil næsten mørkets fald, da de Ruyter trak sig tilbage. Selvom ingen klar sejr blev nået, fjernede hollænderne tydeligt truslen af en kystinvasion. Fred mellem England og Holland blev sluttet den 7. februar 1674, selvom den hollandsk-franske krig fortsatte i yderligere fire år.