Salamis
Grækenland

Persisk-græske Krige, 480 f.Kr. 26.03.16

Den persiske invasion af Grækenland under Xerxes begyndte mere gunstigt end for Xerxes' fader, Darius I, ti år tidligere ved Marathon. Til lands løb perserne størstedelen af Grækenland over ende så langt mod syd som til Korinth-landtangen. Til søs trængte Xerxes' flåde på næsten 600 galejer den græske flådes 366 trierer (tre rækker årer) op i en krog ved Saronic-bugten. Mens den persiske hær så til fra land i september, lokkede den græske kommandør Themistocles Xerxes' flåde ind i snævre farvande ved Salamis. Med den persiske manøvre-dygtighed betydeligt hæmmet gik de græske trierer, under spartaneren Eurybiades, voldsomt til angreb. Ved brug af ramnings- og entretaktik sænkede athenerne mere end 200 (måske 300) af de fjendtlige galejer mod en pris på 40 af deres egne fartøjer.
   I dette første afgørende flådeslag i historien blev den persiske flåde fordrevet fra Europas kyster. Xerxes var nu nødt til at udsætte yderligere landangreb indtil året efter, hvilket gav de græske bystater tid til at samle sig mod ham. Den store konge selv vendte tilbage til Asien efter at have efterladt 80.000 mand under sin svoger Mardonius.