Eurybiades

Grækenland, 5xx-4x f.Kr.

Spartansk søofficer. Anførte de athenske triemeraner i slaget ved Salamis.