Malta II
Middelhavet

Franske Revolutionskrige, 1798-1800

Da Napoleon Bonaparte modigt sejlede tværs over Middelhavet for at invadere Egypten i sommeren 1798, erobrede han øen Malta på sin vej den 12. juni. General Vaubois blev efterladt med 3.500 tropper for at holde øen, som tidligere havde været regeret af Malta-ridderordenen. Men med tilintet-gørelsen af den franske flåde i Middelhavet under slaget ved Nilen den 1. august, overgik det lokale maritime overherredømme til Storbritannien. Den følgende måned blokerede en britisk flådestyrke under admiral Lord Keith Malta og landsatte tropper på øen. Her tog kaptajn Alexander Ball komman-doen over et angreb som generobrede hele Malta med undtagelse af havnebyen Valetta, hvor Vaubois stædigt gjorde modstand. Briterne lagde Valetta under belejring, men var ikke i stand til at vinde dets overgivelse før den 5. september 1800, da sult tvang garnisonen til at kapitulere. Imens havde hovedskuepladsen for kampe igen skiftet til det europæiske kontinent.