Mafeking

Kapprovinsen, Sydafrika

Sydafrikanske Krig II, 1899-1900

Da der udbrød krig mellem den Sydafrikanske Republik og Storbritannien, indledte boernes øverstbefalende, general Petrus Joubert, en offensiv i det vestlige Transvaal under general Piet Cronjé. Den 13. oktober angreb Cronjé med omkring 5.000 mand Mafeking på Bechuanaland grænsen af Transvaal, 260 km vest for Pretoria. Selvom garnisonskommandøren, oberst Sir Robert Baden-Powell, kun kunne mønstre 700 tropper, forstærket med 600 bevæbnede byboere, slog han angrebet tilbage. Derpå indledte Cronjé en belejring af Mafeking. Idet han overlod kommandoen til en løjtnant, førte Cronjé halvdelen af sine tropper bort for at kæmpe andre steder. Den stadig underlegne garnison holdt ubarmhjertigt ud indtil den blev undsat af en britisk kolonne af kavaleri under Sir Bryan Mahon den 17. maj 1900. Den 217 dage lange belejring kostede de boerske angribere omkring 1.000 tab; Baden-Powell mistede 273 mand.