Sir Robert Baden-Powell

 
England, 1857-1941
30.03.12
Sir Robert Baden-Powell

Officer i den britiske hær. Gjorde tjeneste som oberst under Boerkrigen. Grundlagde senere den internationale spejderbevægelse.

Baden-Powell, Sir Robert Stephenson (f. 1857), engelsk officer, indtrådte i hæren 1876, gjorde tjeneste som rytteriofficer i Zulukrigen 1888, i Asjanti 1895, mod matabelerne 1896-97; chef for et dragonregiment 1897-99. Ved Boerkrigens udbrud kommandant i Mafeking og forsvarede med stor dygtighed den slet befæstede by under en langvarig belejring (okt. 1899-maj 1900). Blev efter krigen generalmajor og chef for det ridende politi i de besjerede Boerstater, derefter generalinspektør for rytteriet 1903-07, men tog sin afsked 1910 for at virke for spejderbevægelsen (s.d.). Under Mafekings belejring havde han organiseret et drengekorps til ordonnans- og meldingstjeneste, dette gav ham ideen til spejderuddannelse af drenge, og efter længe at have arbejdet for sagen grundede han 1908 »Drengespejdernes Organisation« til dygtiggørelse af den opvoksende generation. Med stor energi og organisationsevne gennemførte Baden-Powell sine ideer, og spejderbevægelsen bredte sig fra England til flere andre lande, deriblandt også danmark, som Baden-Powell besøgte 1910. (HK1/1920)