Hippo Regius

Algeriet

Krige i det Vestromerske Rige, 430

Under de forvirrende civile stridigheder, som splittede det Vestromerske Rige i det femte århundrede, tjente Bonifacius som guvernør i Afrika. For at cementere sin position bad han vandalerne i Spanien om hjælp. Det var en af de mest katastrofale invitationer i historien. Vandalernes konge, Genseric (Gaiseric), gik i land på den algeriske kyst med 50.000 mand og vendte sig straks mod sin vært. Vandalerne, som løb størstedelen af Nordafrika over ende, lagde Hippo Regius (Bône) under belejring, hovedstad for den romerske regering. Bonifacius, som havde kontrollen på havet, var i stand til at holde byen med forsyninger. Under belejringen var en af dem som døde biskop Saint Augustine. Efter 14 måneder opgav vandalerne belejringen, men den romerske sejr var kortvarig. Inden for fem år var det vandalske kongedømme i Nordafrika fast etableret.