Gibraltar I

Spanien

Spanske Arvefølgekrig, 1704

Portugals indtræden i krigen mod Frankrig i 1703 gav de allierede en vigtig flådebase ved Lissabon. For at fremrykke deres kontrol med havet yderligere 480 km, besluttede englænderne og holl├Žnderne at erobre Gibraltar, ved indsejlingen til Middelhavet. Under admiral Sir George Rooke, assisteret af admiral Sir Cloudesley Shovell, nåede en allieret flåde fæstningen den 23. juli 1704. En eskadre kommanderet af admiral George Byng (senere Lord Torrington) bombarderede Gibraltar, mens prins George af Hessen-Darmstadt landsatte en styrke på 1.800 marinesoldater for at angribe fra land. Den følgende dag overvandt et skib-til-kyst angreb fæstningen. Den 4. august var Gibraltar sikret. Allierede tab var mindre end 300. Spanierne indledte straks et modangreb, og bad den franske flåde om assistance. Men erobringen ville holde og besiddelsen af Gibraltar ville gøre Storbritannien til en sømagt i Middelhavet lige siden.