George Byng

England, 1663-1733

Viscount Torrington, engelsk admiral, blev fører for et af det Ostindiske Kompagnis skibe, under-handlede 1688 i Vilhelm af Oraniens navn med de engelske søofficerer, blev til løn chef for et linjeskib, deltog som kontreadmiral i Gibraltars erobring 1703, blev 1707 admiral og chef for eskadren i Nordsøen, hvor han slog franskmændene ved Firth. 1717-21 chef for middelhavsflåden, vandt en stor sejr over spanierne ved Cap Passaro; til belønning baron af Southill og viscount af Torrington. Fra 1725 til sin død første admiralitetslord. (HK)