Dyrrachium III
Albanien

Dyrrhachion
Dyrrhachium
Durres

Normannisk-byzantinske Krige, 1108 03.12.16

For at rekruttere forstærkninger til de kristne styrker i det nære østen, vendte Bohemond af Taranto og Antiochia, den største soldat i det Første Korstog, tilbage til Europa i 1104. Han rejste gennem Frankrig og Spanien, idet han samlede en hær som snart åbenlyst blev dedikeret til at kæmpe mod det byzantinske rige fremfor muslimerne. I 1107 krydsede Bohemonds nye hærskare Adriaterhavet og fik i land ved Dyrrachium (nu Durrês i Albanien). Men kejseren i Konstantinopel, Alexius I Comneus (Alexios 1. Komnenos), havde ikke været passiv. Han havde samlet en hær af tyrkere til at stoppe angriberne. I et år manøvrerede Bohemond for at smutte forbi de tyrkiske linjer og tage den åbne vej til Konstantinopel. Men det lykkedes ham kun at blive omringet. I 1108 ved Devil, uden for Dyrrachium, blev han tvunget til personligt at overgive sig til Alexius. Hans liv blev skånet på den betingelse at han ville holde Antiochia som et len til det Byzantinske Rige. Bohemond havde ingen hensigter om at opfylde dette løfte. Han vendte tilbage til Italien, hvor han døde tre år senere.