Arkansas Post
Arkansas, USA

Nordamerikanske Borgerkrig, 1863 10.10.16

Mens general William Sherman anførte sin frugtesløse føderate ekspedition mod Vicksburg via Chickasaw Bluffs, modtog John McClernand godkendelse fra Washington, D.C., til at anføre et andet angreb mod denne havn på Mississippi-floden. Den 2. januar ankom McClernand til Miliken's Bend for at overtage Shermans kommando. Men i stedet for at angribe Vicksburg, førte han den 29.000 mand store føderate hær 80 km op ad Arkansas-floden mod Arkansas Post. Her havde den konføderale general Thomas Churchill omkring 4.500 tropper til at forsvare Fort Hindman.
   McClernand førte sin hær op ad floden på transportskibe og gik i land 5 km under Arkansas Post om natten den 9. januar. Den næste dag marcherede de føderate, støttet af 13 kanonbåde under admiral David Porter, langs med den østlige bred mod fortet. Men det var ikke før den 11. januar at McClernand kunne indlede et koordineret angreb fra sine land- og flådestyrker. Kl. 15:00 havde Porters kanonbåde bragt det konføderale artilleri til tavshed. Derpå overgav Fort Hindman sig, som også de sydstatstropper der bemandede de omkringliggende forsvarsværker. Angrebet kostede 1.061 føderate tab. Da general Ulysses S. Grant, kommandør i vest, hørte om Clernands operation, beordrede han en øjeblikkelig tilbage-trækning så tropperne kunne blive indsat mod det langt vigtigere mål Vicksburg.