Gerd von Rundstedt

Tyskland, 1875-1953

Tysk feltmarskal; pensioneret 1938, men genindtrådte i hæren 1939; chef for en hærgruppe under de polske og franske felttog; chef for den sydlige hærgruppe på den russiske front og erobrede Ukraine 1941-42; anmodede om sin afsked efter uenighed med Hitler, men udnævntes dog til øverstbefalende på vestfronten 1942-44; afløstes juli 1944 af Kluge; ledede modoffensien i Ardennerne; fanget af englænderne, men frigivet 1949.