Richard II

 
England, 1367-1400
19.10.14
Richard II

Konge af England. 1377-1399. Førte felttog i Irland. Blev udfordret af Henry Bolingbroke (den senere Henry IV). Led nederlag og blev sat i Tower. Døde (sandsynligvis myrdet) året efter.

Richard II (1366-1400), konge af England 1377-99, søn af Edvard, den sorte prins. var først under formynderskab, styrede ødselt og pålagde store skatter til sine krige med Frankrig. Misstemningen mod ham fremkaldte en mislykket opstand, ledet af Wat Tyler. Efter et oprør af de skotske baroner styrtedes Richard fra tronen af Henrik IV, blev fængslet på et slot, hvor han døde af sult. (HK8/1925)

Søn af den Sorte Prins. Var kun 10 år gammel da han efterfulgte sin farfader Edward III, på tronen.

Fader: Den Sorte Prins
Hustru: Anna af Bøhmen (død 1394)