Radcot Bridge

England

Opstanden mod Richard II, 1387

En klike af engelske baroner, kaldet Lords Appellant, som besad størstedelen af nationens militære magt, dominerede Richard IIs hof. For at modvirke denne styrke, mønstrede Robert de Vere (jarl af Oxford) en hær på 4.000 royalister mod vest og marcherede mod London. Ved Radcot Bridge, over den øvre Themsen i Oxfordshire, stødte Oxford på baronernes kavaleri, kommanderet af Henry Bolingbroke (jarl af Derby og senere Henry IV) og Thomas af Woodstock (hertug af Gloucester). Efter en kort træfning brød royalisterne af og flygtede. Oxford undslap og gik i eksil. Slaget efterlod Richard II til de militante baroners nåde. Tolv år senere blev han mortalt udfordret af Bolingbroke for kronen af England.