Johan Joseph Wenzel Radetzky

Østrig, 1766-1858 17.01.12

Østrigsk greve og feltmarskal. Deltog i Napoleonskrigene; stabschef hos Karl Philipp von Schwarzenberg 1813-14. Genoprettede Østrigs herredømme i Nord-Italien 1848-49; 1850-57 guvernør i de erobrede provinser.

Radetzsky, Johan Joseph Wenzel Anton Franz Karl, greve af Radetz (1766-1858), østrigsk feltherre, født i Böhmen, blev officer og udmærkede sig mod tyrkerne 1788-91, siden mod franskmændene i de talrige krige indtil 1815; blev 1799 oberst, 1805 generalmajor, 1813 generalstabschef og hofkrigsråd, 1831 kommanderende general i Italien og 1836 feltmarskal. Hans fortjenester af den østrigske hærs udvikling var meget store, og endnu 82 år gammel gennemførte han det sejrrige felttog mod sardinierne 1848-49 med slagene ved Novara og Custozza, hvorefter han som guvernør med strenghed pacificerede de italienske provinser. (HK8/1925)