Nikolaj Nikolajevitsj

Nicholas (Romanov)
Rusland, 1856-19xx 27.12.11

Russisk storfyrste, søn af storfyrst Nikolaj og sønnesøn af zar Nikolaj I. Han udmærkede sig som generalstabsofficer under tyrkerkrigen (1877-78) og Sjipka og Plevna; blev efter krigen chef for livgarderegimentet og uddannede som sådan sin nevø, Nikolaj II, til ryttertjenesten. 1895 blev han generaladjutant og generalinspektør for rytteriet, 1905 præsident i landsforsvarsrådet, chef for garden og øverstkommanderende for Petrograds militærområde. 3. august 1914 udnævntes han til øverstbefalende for samtlige russiske stridskræfter, ledede personlig i november 1914 det store russiske fremstød mod Polen og Schlesien og i juli-august 1915 hærene ved Bug og Weichsel; men 3. august 1915 blev stillingen for de russiske hære så vanskelig, at han nødsagedes til at trække dem tilbage, hvilket 5. september 1915 kostede ham hans stilling, idet zaren selv tog overkommandoen og 8. september samme år udnævnte ham til vicekonge i Kaukasus samt øverstbefalende på den kaukasisk-armenske front, hvor han 16. februar 1916 erobrede Erzerum og fordrev tyrkerne fra Armenien. Ved revolutionens udbrud rejste Nikolaj, der altid havde været en udpræget soldaternatur og en viljefast karakter, ud af Rusland. 1907 havde han ægtet en datter af kong Nikita af Montenegro. (HK/1924)