Friedrich Wilhelm I

Frederik Vilhelm I
Preussen, 1688-1740 30.12.12

Preussisk konge 1713-40, søn af Frederik I og hans efterfølger 1713. Modsat faderen tarvelig, brutal og udannet, men en mægtig arbejdskraft og fremragende organisator. han fordoblede hæren og skabte et skolet officerskorps; kendt er hans forkærlighed for kæmpegardister. 1720 vandt han det svenske Forpommern, men førte siden en forsigtig, landet uværdig politik. I det indre afgørende reformer; han skabte det preussiske bureaukrati, underbyggede enevælden, ophjalp landbrug og industri. Sønnen Frederik (II) anså han for degenereret og behandlede ham med rå grusomhed, men hans kolossale arbejde lagde militært og finansielt grunden til Frederik IIs senere storhed. (HK4/1922)