John Dudley

 
England, 1501(02)-1553
26.06.11

Hertug af Northumberland og engelsk feltherre.

Jarl af Warwick og 1551 hertug af Northumberland, stod som en dygtig kriger i høj gunst hos Henrik VIII, blev 1542 storadmiral og 1544-46 guvernør i Boulogne. Dudley blev medformynder for Edvard VI og efter kongens morbroder, Hertugen af Somersets (s.d.) fald 1549 leder af regeringen; støttede Cranmer imod katolikkerne og udstedte en ny prayerbook i zwinglisk ånd. Dudley styrede højst egenmæssigt og overtalte Edvard til at udelukke sine halvsøstre Marie og Elisabeth fra tronen, men i stedet designere lady Jane Grey (s.d.), gift 1553 med Dudleys søn Guilford. Ved Edvards død samme år besteg Jane Grey tronen, men Dudley, der var forhaft pga. tronranet, blev slået af Marie Tudors tilhængere, sat i Tower og henrettet. (HK3/1921)