Benjamin Franklin Butler

USA, 1818-1893

Amerikansk general og politiker. Ved borgerkrigens udbrud blev han brigadegeneral i militsen, siden i unionshæren, udmærkede sig ved flere lejligheder, nægtede at udlevere bortflygtede negerslaver som "krigskontrabande" og besatte 1862 New Orleans, hvor han et halvt år var guvernør med stor streng-hed. Efter krigen blev han valgt ind på Kongressen, valgtes 1882 til guvernør i Massachusetts og var 1884 kandidat til præsidenbtværdigheden. (HK) Chef for James-hæren.