Karl Wilhelm Paul von Bülow

Tyskland, 1846-1921

Tysk general, deltog i krigene 1866 og 1870-71 og gjorde siden i mange år tjeneste i generalstaben og krigsministeriet, blev 1897 generalmajor, 1900 generalløjtnan, 1902 generalkvatermester og 1803 chef for 3. armékorps i Berlin. 1912 blev han generaloberst og generalinspektør for 3. arméinspektion i Hnnover, 1914 generalfeltmarskal. Ved verdenskrigens udbrud blev han chef for 2. tyske armé, der rykkede frem gennem Belgien og efter Marneslaget og tilbagetoget til Aisne sattes ind ved Somme. 1916 trådte han tilbage pga. alder.