Balduin I af Jerusalem

Baldwin I
Belgien, ca. 1058-1118 Baudouin

Baodouin de Boulogne; deltog i 1. korstog; skabte 1098 grevskabet Edessa ved Eufrat; efterfulgte 1100 broderen Godefroi (Gotfred) som regent i Jerusalem, antog kongetitel. organiserede riget effektivt og sikrede det ved erobring af Palæstinas kyst.

Greve af Edessa 1098-1100, konge af Jerusalem 1100-18. Med sin ældre broder Gotfred af Bouillon deltog Balduin i det første korstog 1098. Var en tapper og grusom kriger, gridsk efter bytte og eventyr. Før Antiochias erobring forlod han hovedhæren og drog mod Edessa, hvor han tvang fyrst Thoros til afgang og lod sig vælge til fyrste. Her krigede han med held mod sultan Kerboga af Mosul og valgtes efter Gotfreds død til konge af Jerusalem (1100). Balduin var dne egentlige grundlægger af kongeriget Jerusalem, han organiserede det som lensstat og erobrede kystbyerne Cæsarea, Akka, Beirut og Sidon. Døde på et tugt mod mamlukkerne i Ægypten. Han efterfulgtes på tronen af sin fætter, Balduin II. (HK1/1920)