Tarsus

Tyrkiet

Første Korstog, 1097

Inden korsfarerne forlod Lilleasien i sommeren 1097, delte de sig igen i to kolonner. Hovedstyrken tog den længere men mere sikre nordlige rute tværs over Anti-Tarsus bjergkæden til Antiochia. Men først Tancred, en normannisk lord fra Italien og siden Baldwin af Boulogne marcherede direkte mod sydøst gennem Cilicia. Tancred nåede Tarsus med 100 riddere og 200 fodfolk. Den tyrkiske garnison begik den fejl at forlade byens beskyttende mure for at angribe den undertallige europæiske hær i det åbne. Tancreds ridder huggede tyrkerne i stumper og stykker. Da Baldwin ankom fandt han Tancred i besiddelse af Tarsus. I kommando over en større styrke fik han Tancred til at rykke videre østpå. For at holde byen lukkede den franske lord portene for en anden gruppe på 300 normannere fra Italien, som forsøgte at slutte sig til Tancred. Samme nat vendte tyrkerne tilbage for at massakrere normannerne, som havde slået lejr uden for byens mure.
   Baldwin og Tancred sluttede fred senere samme år. Tancred sluttede sig til hovedstyrken foran Antiochia, mens Baldwin marcherede østpå for at erobre Edessa (Urfa). Her gjorde han sig selv til herre over grevskabet Edessa i marts 1098.